Як установити тарифний розряд вчителю, котрий має два дипломи?

Дата публікації: 04.10.2019

Вчитель початкових класів має два дипломи: магістра економіки і бакалавра ― вчителя початкових класів. За яким дипломом має встановлюватися тарифний розряд?

Із наведеної ситуації вбачається, що працівник має вищу економічну освіту і відповідну базову вищу педагогічну освіту.

Відповідно до частини другої статті 24 Кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору особа зобов’язана у випадках, передбачених законодавством, подати документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію).

Статтею 58 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі — Закон № 2145) передбачено, що педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють особи, які працюють на посадах педагогічних працівників.

На посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.

Особам, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за педагогічною спеціальністю (педагогічну освіту), відповідний заклад освіти присвоює професійну кваліфікацію педагогічного працівника.

Особам, які здобули в закладі освіти вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю, цей заклад може присвоїти професійну кваліфікацію педагогічного працівника у разі, якщо це передбачено відповідною освітньою програмою.

У Законі № 2145 не конкретизовано, що педагогічна освіта обов’язково має бути повною. А тому якщо особа має неповну або базову вищу педагогічну освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра), її можна прийняти на посаду педагога.

Слід зауважити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» від 14 грудня 2016 року № 974 (далі — Постанова № 974) посадові оклади й ставки заробітної плати педагогічних працівників усіх закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, було підвищено на два тарифні розряди.

Зокрема, згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298 для вчителів усіх спеціальностей передбачено 10–14-й тарифні розряди (до набуття чинності Постановою № 974 — 8–12-й).

Схема тарифних розрядів посад вчителів усіх спеціальностей відповідно до кваліфікаційного категоріювання міститься в додатку 6 до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557.

Отже, вчителям закладів загальної середньої освіти, які не мають кваліфікаційної категорії, ставки заробітної плати встановлюють на рівні 10–11-го тарифних розрядів, а саме: вчителям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII (далі — Закон № 1060) — вищу освіту) — 11-й тарифний розряд; вчителям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону № 1060 — середньої спеціальної освіти) — 10-й тарифний розряд. Закон № 1060 втратив чинність на підставі Закону № 2145.
Пунктом 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовт ня 2010 року № 930, передбачено, що тарифні розряди педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, встановлюються за результатами атестації.

Отже, ставка заробітної плати на рівні 11-го тарифного розряду встановлюється вчителям без категорії, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра. Вчителям без категорії, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра чи молодшого спеціаліста, ставка заробітної плати може бути встановлена як на рівні 10-го, так і на рівні 11-го тарифного розряду.

Інформацію підготував Микола Мартиненко, старший науковий співробітник відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та НАН України.

Повну версію статті читайте у журналі «КАДРОВИК.UA», №8‘2019

ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ