Як визначати зарплату для обчислення пенсії державного службовця


Кабінет Міністрів України затвердив Порядок та умови визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця, який набере чинності одночасно з Законом "Про державну службу".

Посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років під час визначення заробітної плати для призначення пенсії враховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії, за останньою займаною посадою, передбаченою пунктами 1 – 7 та 12 частини другої ст. 35 Закону.

За бажанням посадових осіб місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 і більше років або протягом повних двох і більше скликань починаючи із скликання 1990 року, а також осіб, визначених пунктами 4 і 7 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону, виплати, передбачені абзацом першим цього пункту, враховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії, за останньою займаною виборною посадою чи посадою державної служби, яку вони займали на день набрання чинності Законом.

Розмір інших виплат, що включаються в заробітну плату для призначення пенсії, визначається згідно з 3 пунктом порядку.

Заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Мінсоцполітики, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

У всіх випадках заробітна плата для обчислення пенсії державного службовця враховується в межах установленої законом на день призначення пенсії максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.