...
Реєструйся

За що дають безкоштовне молоко?


Порядок безплатної видачі молока та інших рівноцінних харчових продуктів визначено постановою Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 року № 731/П-13 та Переліком хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженим Міністерством охорони здоров’я СРСР 4 листопада 1987 року за № 4430–87. У 2002 році в журналі «Охорона праці» опубліковано статтю тодішнього першого заступника директора Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю — Головного держаного експерта України з умов праці М. І. Пузиря, у якій стверджувалося, що молоко видається у разі перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин. То все-таки молоко та інші рівноцінні харчові продукти видаються при роботі з хімічними речовинами, зазначеними у вказаному Переліку, чи у разі перевищення гранично допустимих концентрацій цих речовин?

Відповідно до статті 166 КЗпП та статті 7 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII молоко або інші рівноцінні харчові продукти в порядку, визначеному законодавством, видаються безоплатно за встановленими нормами працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, як це й передбачено постановою Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 року № 731/П-13 (далі — Постанова № 731), яка у порядку, встановленому постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ, діє на території України в частині, що не суперечить Конституції і законам України.
З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 року № 442 (далі — Постанова № 442) законодавством України врегульовано відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками щодо реалізації прав на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах праці. Право працівників на безоплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів визначається не лише на основі Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженого Міністерством охорони здоров’я СРСР 4 листопада 1987 року за № 4430–87, а й за результатами атестації робочих місць за умовами праці відповідно до пункту 2 Постанови № 442 та з додержанням інших вимог та умов, установлених Постановою № 731.
Це означає, що для отримання права на безоплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів за результатами атестації робочих місць умови праці працівника на відповідному робочому місці мають бути віднесені до класу шкідливих згідно з Гігієнічною класифікацією праці (за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу), затвердженою заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР 12 серпня 1986 року за № 4137–86 (далі — Гігієнічна класифікація).
Гігієнічною класифікацією визначено, що шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство. Умови і характер праці, при яких рівень шкідливих виробничих факторів не перевищує гігієнічних нормативів,  уважаються допустимими. Пільги і компенсації за роботу в допустимих умовах праці законодавством не передбачено.
Таким чином, слід розрізняти поняття «рекомендується вживати молоко» всім працівникам, які застосовують або виробляють хімічні речовини, зазначені у Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, і поняття «безоплатно надається» — лише за роботу в шкідливих умовах праці.
Молоко видається по 0,5 л за зміну незалежно від її тривалості у дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов’язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин, передбачених зазначеним Переліком.
Отже, якщо на робочих місцях працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлено перевищення шкідливих виробничих факторів (перевищення гранично допустимого рівня хімічних речовин), молоко або інші рівноцінні продукти мають видаватися відповідним працівникам безплатно незалежно від тривалості дії фактора.
У разі забезпечення нормальних умов праці на робочому місці працівник позбавляється цього права відповідно до пункту 3 Постанови № 731.
Водночас згідно зі статтею 91 КЗпП підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників, у т. ч. безоплатну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів в профілактичних цілях незалежно від концентрації в повітрі робочої зони і тривалості дії хімічних речовин.

Ольга ЧЕРНЕТЕНКО, головний спеціалістексперт з умов праці Державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики України

Матеріали до теми


Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці: у яких випадках її складають
Порядок виявлення у працівника підозри на професійне захворювання, встановлення та підтвердження професійного захворювання, а також форми відповідних документів, визначені та ...
Програма психосоціальної підтримки на робочому місці наразі доступна для всіх підприємств
Тепер будь-яке підприємство задля покращення психічного здоров’я працівників має можливість запровадити програму психосоціальної підтримки працівників на робочому місці, — інформує ...