...
Реєструйся

За якою ставкою навчальний заклад повинен оплачувати працю керівників практики баз практики?


Загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів різних спеціальностей навчання у вищих навчальних закладах України регулюються Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93. Пунктом 5.3 зазначеного Положення (у редакції наказу Міністерства освіти України від 20 грудня 1994 року № 351) визначено, що оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється навчальним закладом згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих у всіх галузях народного господарства, за проведення навчальних занять із розрахунку 1 год. на одного студента на тиждень.