...
Реєструйся

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ


Працівникові встановлено підгрупу Б І групи інвалідності. У висновку МСЕК та ІПР передбачено можливість роботи вдома. Чи обов’язково звільняти такого працівника і за якою статтею? Чи повинен працівник подавати заяву про звільнення?

Якщо нема можливості надати працівникові роботу вдома і перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу відповідно до висновку МСЕК та ІПР, його звільняють за п. 2 ст. 40 КЗпП. Заяви про звільнення він не подає.

У разі інвалідності працівника його працездатність певною мірою стає обмежена. Але не кожне обмеження працездатності може призвести до невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі. Є низка робіт, які успішно можуть виконувати особи з інвалідністю. Часто працівники, яким установлено інвалідність, можуть виконувати й попередню роботу, але для цього їм потрібно створити спеціальні умови праці.

Статтею 7 Закону України від 6 жовтня 2005 року № 2961-IV «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» передбачено, що залежно від ступеня стійкого розладу функцій організму, зумовленого захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, та можливого обмеження життєдіяльності при взаємодії із зовнішнім середовищем унаслідок втрати здоров’я особі, визнаній особою з інвалідністю, установлюється I, II чи III група інвалідності.

Зокрема, І група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від міри втрати здоров’я особи з інвалідністю та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або диспансерному нагляді.

До підгрупи А І групи інвалідності належать особи з виключно високою мірою втрати здоров’я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування.

До підгрупи Б І групи інвалідності належать особи з високою мірою втрати здоров’я, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій і які частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування.

Переведення працівників на надомну (дистанційну роботу) є зміною істотних умов праці, а тому потрібно отримати згоду працівника на таке переведення. При цьому повідомляти його за 2 місяці не потрібно.

Організовуючи роботу працівника вдома, роботодавець має, зокрема, враховувати вимоги пункту 12 Положення про умови праці надомників, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року № 275/17-99, згідно з яким забороняється доручати надомникам виконання тих видів робіт, які створюють незручності для проживання сусідів.

У разі переведення працівника на надомну роботу з ним потрібно укласти трудовий договір за типовою формою, затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 5 травня 2021 року № 913-21.

Якщо працівника нема змоги перевести, за його згодою, на іншу роботу, визначену у висновку медико-соціальної експертної комісії, його звільняють за пунктом 2 статті 40 КЗпП. При цьому працівникові відповідно до статті 44 КЗпП виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Заяви про звільнення працівник не подає.


  Автор Галина Білоткач,
експерт гарячої лінії журналу «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Звільнення працівника без двотижневого попередження під час дії воєнного стану: інспекція праці надає пояснення
Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці інформує, що рішенням Валківського районного суду Харківської області від 15.12.2022 року ...
Коли контролюючий орган відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
Згідно з положеннями розділу V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом ...
Кейс для кадровика. Повідомлення про масове вивільнення працівників
Якщо на підприємстві планується масове вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням їхньої чисельності, не пізніше ніж за 2 місяці до ...