...
Реєструйся

Запитання гарячої лінії


Чи буде порушенням складання графіка відпусток пізнішою датою, після 5 січня?

 

Ні, не буде, якщо це прописано у відповідному локальному акті підприємства.

 

Надання працівникам часу відпочинку, зокрема і щорічних відпусток, є прямим обов’язком роботодавця.

Частиною десятою статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) передбачено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та наявність можливостей для їх відпочинку.

Слід зауважити, що Законом № 504 не встановлено строку затвердження графіків відпусток. Водночас на сьогодні в Україні діють у частині, що не суперечить Конституції і законам України, Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням із ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213. Пунктом 20 цих Типових правил передбачено, що графік відпусток складають на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року. Підприємство самостійно може визначити порядок складання графіка відпусток у локальних документах (зокрема, у колективному договорі або правилах внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнях, наказах тощо).

Ураховуючи те, що Закон № 504 поширюється на всіх громадян України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами (установами, організаціями) незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, норма закону щодо складання графіка відпусток має бути дотримана і в тому випадку, коли на підприємстві працює кілька працівників. Оскільки форми графіка відпусток законодавством не встановлено, його складають у довільній формі (лист Міністерства соціальної політики України від 29 липня 2015 року № 191/10/136-15).

Як правило, у графіку відпусток зазначають місяць початку відпустки, рідше — місяць початку відпустки і місяць її закінчення або конкретну дату початку відпустки.

Під час складання графіка можна також планувати надання відпустки частинами за домовленістю між роботодавцем і працівником. Але при цьому слід пам’ятати, що основна безперервна частина відпустки має становити не менш ніж 14 календарних днів (частина перша ст. 12 Закону № 504).

Складаючи графік відпусток, потрібно також враховувати право деяких категорій працівників на одержання щорічної відпустки за їхнім бажанням у зручний для них час (частина тринадцята ст. 10 Закону № 504).

Крім того, слід пам’ятати про деякі особливості надання щорічних відпусток певним категоріям працівників, зокрема: керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів; працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва; працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах; працівникам художньо-постановної частини і творчим працівникам театрів (частини чотирнадцята — сімнадцята ст. 10 Закону № 504).

Відповідно до частини одинадцятої статті 10 Закону № 504 конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за 2 тижні до встановленого графіком терміну(наприклад, це може бути ознайомлення працівника з наказом про надання йому відпустки). Якщо роботодавець не попередив працівника про дату надання йому відпустки, то щорічна відпустка згідно з пунктом 1 частини першої статті 11 Закону № 504 повинна бути перенесена на вимогу працівника на інший період.

Ухвалення рішення про надання (чи ненадання) працівникові відпустки належить виключно до компетенції роботодавця, а тому в разі відмови працівника скористатися наданим йому Конституцією України та Законом № 504 правом на відпочинок (щорічну відпустку), роботодавець має право в межах, установлених графіком, надати працівникові відпустку без його заяви, видавши відповідний наказ (розпорядження).

Отже, на кожному підприємстві має бути складено графік відпусток. При цьому потрібно враховувати інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Складання графіка пізнішою датою, після 5 січня, не вважатиметься порушенням, якщо це прописано у відповідному локальному акті підприємства.

Галина БІЛОТКАЧ, експерт гарячої лінії журналу«КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми