...
Реєструйся

Кейс для кадровика: виконання обов’язків за суміщенням


Головний лікар комунального закладу охорони здоров’я працює за сумісництвом на посаді 0,5 ставки лікаря-хірурга хірургічного відділення. Чи може він за суміщенням виконувати обов’язки завідувача цього ж відділення?

 Правильна відповідь

 Відповідно до п. 1Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (Положення № 43) сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Пунктом 4 Положення № 43 передбачено, що керівники державних підприємств, установ, організацій (підприємство),їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Міністерство праці та соціальної політики України у листі «Про сумісництво посадових осіб державних і комунальних установ та соціальні гарантії інвалідів» від 16.09.2010 № 294/13/116-10 роз’яснило, що Положення № 43 регулює питання роботи працівників на умовах сумісництва як на державних(комунальних) підприємствах, так і в державних (комунальних) установах, організаціях, що фінансуються з бюджетів всіх рівнів.

Під медичною діяльністю фахівці розуміють будь-які заходи, що спрямовані на охорону здоров’я, збереження життя людини, профілактику захворювань, і які провадяться працівниками лікувально-профілактичних закладів будь-якої форми власності або медичним працівниками, що здійснюють ведення приватної медичної практики.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (Закон № 2801) провадити медичну діяльність можуть особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Згідно з п. «а» ч. 1 ст. 77 Закону № 2801 медичні працівники мають право на заняття медичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації.

Отже, головний лікар (як керівник) комунального закладу охорони здоров’я може за сумісництвом (у вільний від основної роботи час) займатися медичною діяльністю, тобто працювати лікарем-хірургом, за наявності у нього відповідної спеціальності та кваліфікації.

Відповідно до п. 2. постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245 тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 год. на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу.

Від сумісництва потрібно відрізняти суміщення професій і посад, під яким розуміється форма організації праці, за якої працівник, за його згодою, протягом робочого дня або робочої зміни поряд із своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, виконує додаткову роботу за іншою професією або на іншій посаді на тому ж підприємстві, за що отримує відповідну доплату.

Підпунктом «а» підп. 3 п. 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, що працівникам встановлюються доплати у розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) за:

  • виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
  • суміщення професій (посад);
  • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам.

Отже, головний лікар (як керівник) комунального закладу охорони здоров’я може суміщувати посаду завідувача хірургічного відділення без встановлення доплат. У нашому випадку головний лікар закладу охорони здоров’я, крім виконання обов’язків за основною посадою, може працювати за сумісництвом на оплатній основіза посадою 0,5 ставки лікаря-хірурга хірургічного відділення, а також виконувати додатково обов’язки завідувача хірургічного відділення цього ж медичного закладу на безоплатній основі.

Микола Бойко, автор газети «КАДРИ і ЗАРПЛАТА»

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Повідомлення про масове вивільнення працівників
Якщо на підприємстві планується масове вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням їхньої чисельності, не пізніше ніж за 2 місяці до ...
Кейс для кадровика. Як визначити розмір виплат мобілізованим працівникам, якщо роботодавець вирішив зберігати ці виплати
Визначення розміру добровільних виплат мобілізованим працівникам можна здійснювати на основі середньої заробітної плати виходячи з виплат за останні 2 календарні ...
Кейс для кадровика. Оплата надурочних робіт при підсумованому обліку робочого часу
Згідно зі статтею 61 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) на безперервно діючих підприємствах, в окремих виробництвах, цехах тощо та на деяких видах робіт, ...