Передплати журнал

Звільнення працівників до закінчення двомісячного строку з дня попередження про скорочення штату


Роботодавець не має права звільнити працівників у зв’язку зі скороченням чисельності або штату до закінчення двомісячного строку з дня попередження без їх згоди.
У разі попередження працівника про наступне вивільнення в передбачений законом термін, на прохання або за згодою працівника роботодавець вправі скоротити термін попередження, оскільки він є обов’язковим лише для роботодавця, і звільнити працівника до закінчення цього терміну.
У наведених вище випадках працівника може бути звільнено як на підставах, визначених у пункті 1 статті 40 КЗпП, так і за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) або за власним бажанням (ст. 38 КЗпП) чи у зв’язку з переведенням на інше підприємство, в установу, організацію (п. 5 ст. 36 КЗпП). Таке звільнення відповідатиме вимогам статті 43 Конституції України щодо вільного вибору роботи та заборони використання примусової праці. Одначе при цьому доцільно, аби ініціатива чи згода працівника на звільнення була підтверджена письмово.
Отже, якщо вивільнюваний працівник не бажає відпрацьовувати двох місяців, його можна звільнити (за згодою профспілки) до закінчення зазначеного терміну. Для цього він має подати заяву: «Прошу звільнити мене без відпрацювання двох місяців у зв’язку з…» (зазначається причина (якщо така є), наприклад, працевлаштування на інше підприємство тощо). Це не буде порушенням законодавства про працю.

Треба знати!
Після попередження про наступне вивільнення працівники мають виконувати свої обов’язки, дотримувати правил внутрішнього трудового розпорядку. Законодавство не забороняє в цей період розірвати трудовий договір як з ініціативи працівника, так і з ініціативи роботодавця, за наявності відповідних підстав, зокрема і в порядку притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

Матеріали до теми


Судова практика розгляду трудових спорів під час воєнного стану: надання відпустки без збереження заробітної плати, призупинення трудових відносин, виплата заборгованості із заробітної плати
У зв’язку з прийняттям 15 березня 2022 року Закону України № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» ...