Реєструйся

Звільнення працівників до закінчення двомісячного строку з дня попередження про скорочення штату


Роботодавець не має права звільнити працівників у зв’язку зі скороченням чисельності або штату до закінчення двомісячного строку з дня попередження без їх згоди.
У разі попередження працівника про наступне вивільнення в передбачений законом термін, на прохання або за згодою працівника роботодавець вправі скоротити термін попередження, оскільки він є обов’язковим лише для роботодавця, і звільнити працівника до закінчення цього терміну.
У наведених вище випадках працівника може бути звільнено як на підставах, визначених у пункті 1 статті 40 КЗпП, так і за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) або за власним бажанням (ст. 38 КЗпП) чи у зв’язку з переведенням на інше підприємство, в установу, організацію (п. 5 ст. 36 КЗпП). Таке звільнення відповідатиме вимогам статті 43 Конституції України щодо вільного вибору роботи та заборони використання примусової праці. Одначе при цьому доцільно, аби ініціатива чи згода працівника на звільнення була підтверджена письмово.
Отже, якщо вивільнюваний працівник не бажає відпрацьовувати двох місяців, його можна звільнити (за згодою профспілки) до закінчення зазначеного терміну. Для цього він має подати заяву: «Прошу звільнити мене без відпрацювання двох місяців у зв’язку з…» (зазначається причина (якщо така є), наприклад, працевлаштування на інше підприємство тощо). Це не буде порушенням законодавства про працю.

Треба знати!
Після попередження про наступне вивільнення працівники мають виконувати свої обов’язки, дотримувати правил внутрішнього трудового розпорядку. Законодавство не забороняє в цей період розірвати трудовий договір як з ініціативи працівника, так і з ініціативи роботодавця, за наявності відповідних підстав, зокрема і в порядку притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

Матеріали до теми


За яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій
Роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, ...
Кейс для кадровика. Чи можливе розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати?
СИТУАЦІЯ Стаж роботи працівника (особа з інвалідністю 3-ї групи) на підприємстві 30 років: з 2006 до сьогодні — провідний економіст; ...
Розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт: поняття, оформлення, оплата праці
У СТАТТІ: Як оформити покладання на працівника додаткових обов’язків у вигляді розширення зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт? На ...
Кейс для кадровика. Як відображати у списках персонального військового обліку інформацію про звільнення з роботи військовозобов’язаного?
СИТУАЦІЯ Військовозобов’язаний звільняється. Як відображати у списках персонального військового обліку інформацію про звільнення з роботи призовника, військовозобов’язаного або резервіста чи ...