Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Заробітна плата: базові знання

Дата публікації: 29.07.2020

Як встановлюється основна заробітна плата?

Це — винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється:

• для робітників — у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок;

• для службовців — посадових окладів.

Що включає додаткова заробітна плата?

Це — винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.

Вона включає:

• доплати;

• надбавки;

• гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством;

• премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Що належить до заохочувальних та компенсаційних виплат?

До заохочувальних та компенсаційних виплат належать:

• виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік;

• премії за спеціальними системами і положеннями;

• виплати в рамках грантів;

• компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Що враховувати при встановленні мінімальної заробітної плати?

Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

При невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Що не враховувати при обчисленні розміру заробітної плати?

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати:

• за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я;

• за роботу в нічний та надурочний час;

•  роз’їзний характер робіт;

• премії до святкових і ювілейних дат.

Що робити, якщо розмір заробітної плати є нижчим за мінімальну заробітну плату?

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

Як виплачується мінімальна заробітна плата на умовах неповного робочого часу?

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Де застосовується мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі?

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.