...
Реєструйся

Затверджено порядок атестації соціальних працівників


Мінсоцполітики наказом від 01.10.2012 р. № 612 затвердило Порядок атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги. Процедура атестації стосується працівників, що не є держслужбовцями, які надають соціальні та реабілітаційні послуги. Атестації підлягають працівники установ, що здійснюють діяльність з надання соціальних та реабілітаційних послуг, незалежно від форми власності.

Порядок передбачає два види атестації: чергову і повторну.

Чергова атестація проводиться на підставі відповідного наказу не частіше одного разу на три роки. Повторна атестація проводиться на підставі відповідного наказу не раніше ніж через рік з дня проведення попередньої атестації для працівників, щодо яких попередньою атестаційною комісією прийнято рішення про невідповідність займаній посаді за умови виконання такими працівниками рекомендацій щодо підвищення кваліфікації з певного професійним спрямуванням.