Зміст газети «Кадри і зарплата» № 13, 2019


Спецвипуск «Усе про пільги працівникам»
Автор — Микола Бойко

ВСТУП стор. 2
РОЗДІЛ 1   
Пільги, гарантії та переваги при прийнятті на роботу стор. 4
Додаткове сприяння у працевлаштуванні стор. 4
Переважне право у прийнятті на роботу стор. 5
Заборона встановлювати випробування стор. 6
Пільги у працевлаштуванні іноземців та осіб без громадянства стор. 6
   
РОЗДІЛ 2  
Пільги, гарантії та компенсації під час виконання трудових обов’язків стор. 7
Умови праці та норми виробітку стор. 7
Тривалість робочого часу та часу відпочинку стор. 8
Надання відпусток  стор. 10
Переведення на іншу роботу, тимчасове звільнення від виконання трудових обов’язків стор. 14
Покладення на працівників матеріальної відповідальності стор. 16
   
РОЗДІЛ 3  
Пільги та гарантії в оплаті праці стор. 19
   
РОЗДІЛ 4  
Пільги та гарантії при звільненні стор. 22
   
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ  
Умовні скорочення стор. 26