Реєструйся

Звільнення з роботи: документальне оформлення та проведення остаточного розрахунку з працівником


У СТАТТІ

 • Які документи потрібно оформити для звільнення працівника?
 • Коли проводять остаточний розрахунок із працівником?
 • Що входить до суми остаточного розрахунку?
 • Чи впливає воєнний стан на остаточний розрахунок?

 

Згідно зі статтею 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. При цьому громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Тобто звільнення можливе лише з підстав, передбачених законодавством.

Підстави припинення трудового договору визначено у статті 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Серед найпоширеніших підстав звільнення можна виокремити, зокрема, такі:

 • розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38 і 39 КЗпП). Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за 2 тижні. За наявності поважних причин звільнення можливе у строк, про який просить працівник;

Оплата «лікарняного» звільненому працівникові — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

 • звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП). Сторони мають дійти спільної згоди щодо точної дати звільнення. Ініціювати звільнення за цією підставою може як працівник, так і роботодавець;
 • розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (ст. 40 і 41 КЗпП). Підставами для звільнення з ініціативи роботодавця може бути систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, прогул без поважних причин, виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи, тощо.

Особливості звільнення працівників — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Документальне оформлення звільнення

У процесі звільнення важливо правильно оформити відповідні кадрові документи. Це убезпечить роботодавця від притягнення до відповідальності.

Зазвичай працівник подає на ім’я роботодавця заяву про звільнення з роботи. Отриманий документ роботодавець має завізувати, а також зазначити на ньому резолюцію.

На підставі заяви видається наказ (розпорядження) про звільнення працівника, який має містити підставу звільнення з посиланням на пункт і статтю КЗпП. Працівника ознайомлюють із наказом (розпорядженням) про звільнення під підпис. Копію наказу (розпорядження) потрібно видати працівникові в останній робочий день.

Зразки документівПосадові інструкціїРобочі інструкції
Для довідок: 0 (800) 219-977

Згідно з частиною першою статті 47 КЗпП, роботодавець зобов’язаний на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.

Якщо трудова книжка зберігається у роботодавця (роботодавець ще не відцифрував її і не передав відповідних відомостей до Пенсійного фонду України), він відповідно до пункту 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, має її належно оформити і видати працівникові. При отриманні трудової книжки працівник розписується в особовій картці та книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.

Навчання для кадровиків — семінари, курси, тренінги, вебінари
Індивідуальні курси кадровиків з нуля: 0 (800) 219-977

ІЗ ПРАКТИКИ

Деякі роботодавці використовують обхідні листи, які мають заповнюватися під час звільнення працівників. Як правило, напередодні або в останній день роботи працівник має пройти всі «етапи» щодо підписання обхідного листа. Форма обхідного листа та коло працівників (структурних підрозділів), до яких має з’явитися працівник, визначаються роботодавцем і залежать від трудових обов’язків, які виконує цей працівник. В обхідному листі може міститися, наприклад, інформація про те, що працівник здав ключі, пропускну картку, інструменти тощо.

 

Читати статтю повністю

Далі у статті:

 • Зразок заяви працівника про звільнення з роботи
 • Зразок наказу про звільнення працівника з роботи
 • Зразок запису у трудовій книжці працівника про звільнення з роботи
 • Про особливості проведення остаточного розрахунку із працівником
 • Якщо працівник відпрацював повний місяць і якщо місяць відпрацьовано неповністю
 • Про виплату вихідної допомоги
 • Таблиця розмірів вихідної допомоги залежно від підстави звільнення
 • Зразок наказу про утримання надмірно виплачених коштів із заробітної плати працівника
 • Проведення остаточного розрахунку з працівником під час дії воєнного стану
 • За що і яку відповідальність несе роботодавець в разі порушень розрахунку при звільненні

Чи можна утримати з працівника-сумісника, який звільняється за угодою сторін, кошти за дні щорічної основної відпустки, що були надані йому в рахунок невідпрацьованої частини робочого року? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Спецкурс для кадровиків «Трудові відносини в умовах воєнного стану»

Наталія Киріченко
Наталія Киріченко
фахівець з питань трудового законодавства та кадрового діловодства

Матеріали до теми


Призначення субсидії особі, що не має права виходу на пенсію, але досягла віку 60 років
ЗАПИТАННЯ Чи може бути призначено субсидію жінці, яка досягла віку 60 років, має страховий стаж менше 30 років та не ...
За яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій
Роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, ...
Кейс для кадровика. Чи можливе розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати?
СИТУАЦІЯ Стаж роботи працівника (особа з інвалідністю 3-ї групи) на підприємстві 30 років: з 2006 до сьогодні — провідний економіст; ...