Передплати журнал

Агентські договори: оформляємо документи правильно


Агентські договори зазвичай використовують для оформлення відносин комерційного представництва на довготривалій основі.

Агентський договір повинен визначати:

— сферу, характер і порядок виконання агентом посередницьких послуг;
— права та обов’язки сторін;
— умови і розмір винагороди агенту;
— термін дії договору;
— санкції у разі порушення сторонами умов договору;
— інші необхідні умови, визначені сторонами.

Агентським договором має бути передбачено також умова щодо території, в межах якої агент здійснює діяльність, визначену договором. Якщо територія дії агента в договорі не визначена, вважають, що агент діє в межах території України

Щоб уникнути неприємностей з партнерами та контролюючими органами, сторонам агентського договору необхідно мати:

— письмовий агентський договір, в якому чітко будуть вказані обов’язки та права агента. За необхідності (розширення або скорочення таких прав і обов’язків) до договору можуть бути внесені відповідні зміни, зокрема й шляхом укладення додаткової угоди;
— документи, що підтверджують факт надання агентом послуг (акт прийому-передачі наданих агентських послуг, звіт агента та ін.);
— документи, що підтверджують понесені агентом витрати в межах виконання агентського договору (якщо такі витрати не включають до складу агентської винагороди та компенсують принципалом окремо);
— документ, що підтверджує розрахунок розміру винагороди, що виплачується, агенту (агентська розрахункова відомість тощо);
— документи, що підтверджують факт виплати агенту винагороди.

За матеріалами БУХГАЛТЕР&ЗАКОН