...
Реєструйся

Антикорупційна програма підприємства: чи стане менше корупції?


Відповідно до ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р № 1700-VII, з 26 квітня 2015 року запроваджується в дію антикорупційна програма юридичної особи — комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності юридичної особи

Розробка та впровадження антикорупційної програми і призначення уповноваженого з її реалізації — обов’язок для керівників:

1) державних та комунальних підприємств, а також господарських товариств з державною або комунальною часткою понад 50%, у яких:

– середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб;

– обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. Грн .;

2) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі (у т. ч. попередньої кваліфікації), якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 млн. грн., а робіт – 5 млн. грн.

Разом з тим, в ст. 63 Закону № 1700-VII міститься перелік основних положень антикорупційної програми підприємства. Так, вона може містити:

– сферу застосування і коло осіб, на яких поширюються її положення;

– вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), у тому числі порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;

– норми професійної етики працівників юридичної особи;

– права та обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції в діяльності юридичної особи і т. д.

Закон України «Про запобігання корупції»