...
Реєструйся

Стаття 30 Трудового кодексу: аналіз


Стаття 30 Трудового кодексу: аналіз

Стаття 30. Контроль за виконанням працівниками трудових обов’язків

1. Роботодавець вправі контролювати виконання працівниками трудових обов’язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено особливостями виробництва, з обов’язковим попередженням працівників про їх застосування. Під час здійснення такого контролю не допускаються дії, що принижують честь і гідність або порушують інші права працівників.

2. Невиконання роботодавцем вимог, передбачених частиною першою цієї статті, тягне його відповідальність згідно із законом.

Від редакції журналу «Довідник кадровика»

Встановлення засобів технічного контролю за працівником на робочому місці порушує його права. Згідно із законодавством, відеоспостереження і, скажімо, контроль за електронною поштою та телефонними дзвінками є порушенням  норм,  гарантованих Конституцією України. Стаття 31 Конституції України гарантує кожному громадянину таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної   та іншої кореспонденції.

А як вважаєте ви? Чи є потреба у такому контролі на вашому підприємстві?

Ольга Харечко,  головний редактор журналу «Довідник кадровика», керівник всеукраїнського громадського обєднання «ВАК», експерт Єдиної електронної системи «КАДРОВИК-онлайн»