Передплати журнал

Чи впливає на показник кількості працівників-інвалідів співробітниця, яка перебуває у декретній відпустці?


Чи впливає на показник кількості працівників-інвалідів (4 % від середньооблікової кількості штатних працівників) співробітниця-інвалід, яка перебуває у декретній відпустці?

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є основним.

Згідно з пп. 3.2.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286, при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку. Облік цих категорій працівників ведеться окремо.

Тому, виходячи з вищенаведених норм, співробітниця-інвалід, яка знаходиться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, не включається до нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

ЛІГА:ЗАКОН