Чи доцільно вести дві особові картки працівника за формою № П-2 на військовозобов’язаних працівників?


КАДРОбудні. Вівторок. Робочий час, трудова книжка, інструкції, локальні акти

Чи доцільно вести дві особові картки працівника за формою № П-2 на військовозобов’язаних працівників?

Так, доцільно.

Механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності визначено Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 (далі — Порядок № 921). Пунктом 36 цього Порядку передбачено, що державні органи, підприємства, установи та організації ведуть персональний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їхньої роботи (навчання).

Читайте також:  Чи зобов’язаний роботодавець установити на прохання головного електрика, що є опікуном десятирічної дитини, неповний робочий день (5 год.)?

У пункті 38 Порядку № 921 зазначено, що персональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника», затвердженою спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік. Персональний облік призовників і військовозобов’язаних — державних службовців у центральних і місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах ведеться згідно з формою первинного обліку «Особова картка державного службовця», затвердженою наказом Національного агентства України з питань державної служби від 5 серпня 2016 року № 156, у пункті 14 якої зазначаються відомості про військовий облік.

Пунктом 24 Порядку № 921 передбачено, що з метою забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад не рідше одного разу на рік звіряють облікові дані карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їхніми обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад. А тому на зазначених працівників доцільно вести дві особові картки працівника.

 

 

 

 

Матеріали до теми


Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...