Чи має право роботодавець звільнити жінку з «декретного місця»?


Чи має право роботодавець звільнити жінку, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо ця жінка працювала на місці основного працівника, який на той час перебував у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

На час відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, роботодавець має право прийняти іншу особу за строковим трудовим договором, відповідно до вимог статті 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Враховуючи вимоги частини другої статті 184 КЗпП, звільнення жінок, які мають дітей віком до трьох років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Враховуючи викладене, звільнення такої жінки з роботи до досягнення дитиною трирічного віку за закінченням строку трудового договору без працевлаштування вважаємо незаконним.