Чи може бути трудовий договір визнаний фіктивним?


Трудовий договір не є цивільним правочином у розумінні статті 202 Цивільного кодексу України (далі — ЦК), а тому не може бути визнаний фіктивним з підстав, передбачених Цивільним кодексом України (ВС/КЦС, справа № 753/14887/17, 5 вересня 2019 року).

Підприємство звернулося до суду з позовом до працівника, що обіймав посаду начальника управління адміністрування та оплати праці персоналу Департаменту персоналу та праці, про визнання трудового договору від 1 жовтня 2014 року фіктивним та застосування наслідків фіктивного правочину. При цьому позивач посилався, зокрема, на те, що метою укладення спірного трудового договору є незаконне отримання відповідачем додаткової заробітної плати та набуття відповідного трудового стажу.

Позовні вимоги обґрунтовані такими обставинами: 31.10.2008 на підприємстві було оформлено наказ про прийняття на роботу відповідача на посаду провідного спеціаліста; згідно з наказом від 01.12.2011 відповідача переведено на посаду головного спеціаліста, нарешті, згідно з наказом від 04.03.2013 відповідача було переведено на посаду начальника Управління адміністрування та оплати праці персоналу Департаменту персоналу та праці.

Позивач вказував, що з огляду на неприпинення дії зазначених трудових договорів, при укладенні трудового договору від 01.10.2014, сторони не мали наміру створити жодних правових наслідків та знали заздалегідь про те, що він не буде виконуватись, а тому цей договір є фіктивним. Як зазначав позивач, відповідач не міг приступити до виконання своїх обов’язків за трудовим договором від 01.10.2014, оскільки на підприємстві лише одна посада начальника вказаного управління, а виконувати посадові обов’язки на одній і тій же посаді за двома трудовими договорами не вбачається за можливе.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, у задоволенні позову відмовлено, з чим погодився і Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду, який сформував правовий висновок наступного змісту. Спірний трудовий договір не є цивільним правочином у розумінні статті 202 ЦК, на який поширюються норми статей 203, 234 ЦК про загальні вимоги щодо чинності правочину, та який може бути визнаний фіктивним з підстав, передбачених ЦК України.

ВС/КЦС, мотивуючи рішення, зазначив, зокрема, що зміст трудового договору від 1 жовтня 2014 року відповідає статті 24 Кодесу законів про працю (далі — КЗпП), при його укладенні, виконанні, та подальшому розірванні за пунктом 1 частини 1 статті 40 КЗпП з ініціативи позивача, відповідач була впевнена, що цей трудовий договір спрямований на реальне настання правових наслідків. Відповідач виконувала умови трудового договору належним чином, позивач приймав виконання відповідачем її обов`язків, сплачував за їх виконання протягом півроку після укладення трудового договору, претензій щодо виконання трудових обов`язків відповідачем не мав.

Матеріали до теми


Чи треба погоджувати наказ про призупинення дії трудового договору на державному або приватному підприємстві з військовою адміністрацією: відповідь від Держпраці
Ні, погодження з військовою адміністрацією здійснюється тільки в разі призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів й ...
Держпраці відповідає, чи може роботодавець оскаржити припис про усунення порушень законодавства про працю при призупиненні дії трудового договору
Так, може. Припис про усунення виявлених порушень при призупиненні дії трудового договору може бути оскаржений роботодавцем до суду протягом 10 ...
Хвороба або травма внаслідок сп’яніння: чи здійснюється в такому разі оплата за листком непрацездатності
Фонд соціального страхування України опікується близько 11 мільйонами українців-працівників — навіть в умовах війни всі вони забезпечуються Фондом виплатами й ...
Терміни звернення до суду щодо поновлення прав працівника: які зміни відбулися
Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових ...