Передплати журнал

Чи може ФОП оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?


До Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області за консультацією звернулася жінка, яка є ФОП, з питанням щодо можливості оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

З цього питання їй було надано роз’яснення про те, що відповідно до статті 74 Кодексу законів про працю України громадянам України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові відпустки).

Аналогічна норма міститься в Законі України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504), а саме в статті 2 Закону № 504: «Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають в трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором  у фізичної особи (далі — підприємство)». Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (частина перша статті 18 Закону № 504).

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів (частина третя статті 18 Закону № 504).

Оскільки відповідно до статті 42 ГКУ підприємництво — це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик господарська діяльність щодо здійснення суб’єктом господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів за одержання прибутку, то на неї не поширюється вищевикладенні норми Закону № 504, тобто ФОП не має права на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.