Чи може лікар-підприємець видавати листок непрацездатності?

Дата публікації: 24.02.2020

Відповідно до пункту 1.4.5. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України 13 листопада 2001 року № 455 (далі  — Інструкція № 455) право видачі листків непрацездатності надається лікуючим лікарями закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці.

Лікар-ФОП, який отримав ліцензію МОЗ України на надання медичних послуг, є таким лікуючим лікарем, як і лікарі, що працюють у державних, комунальних та недержавних акладах охорони здоров’я і відповідно мають ті самі права, в тому числі — виписувати листки непрацездатності.

Відповідно до вимог пункту 2.2 Інструкції № 455 безпосередньо лікуючий лікар може видавати листок непрацездатності на строк до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів. Це стосується і лікаря, який веде приватну практику як ФОП, і того, який працює у комунальному закладі, і лікаря з приватної клініки, яка має акредитацію.

Подальше продовження строку дії листка непрацездатності можливе лише лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі — лікарською консультативною комісією (ЛКК), яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу незалежно від форм власності, який затверджує персональний склад ЛКК, порядок, час та режим її роботи, здійснює організацію ЕТН, видає накази розпорядження (п. 3.3 наказу МОЗ України «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності» від 9 квітня 2008 року № 189).

Отже, лікар-ФОП самостійно може продовжувати листок непрацездатності лише на термін до 10 днів.

Для виписування листків непрацездатності лікарям-ФОП не потрібна державна акредитація. Державна акредитація є добровільна і передбачена лише для закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності, якими ФОП не є.

Лікарі-ФОП мають право на отримання бланків листків непрацездатності. Для цього вони повинні звернутися до департаментів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій із заявкою на отримання бланків листків непрацездатності. Саме ці органи відповідальні за розподіл бланків листків непрацездатності відповідно до наказу МОЗ України «Про організацію контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету» від 12 квітня 2016 року № 345.

Лікарі-ФОП повинні відшкодувати вартість бланків до Державного бюджету України.