Чи можливо звільнити працівника під час лікарняного?


Статтею 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) чітко визначено право працівника розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за 2 тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (наприклад: неможливістю проживання у даній місцевості, яка підтверджена медичним висновком; вагітністю; доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; доглядом за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; з інших поважних причин) власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. При цьому законодавством заборонено звільнення з ініціативи роботодавця під час перебування працівника на «лікарняному». Однак є винятки.

По-перше, звільнення можливе за пунктом 5 статті 40 КЗпП, яка передбачає нез’явлення на роботу протягом більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

По-друге, це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи або організації.