Чи можна надати працівниці, яка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустку без збереження заробітної плати на один день, а потім ― додаткову соціальну відпустку?


КАДРОбудні. Середа. Категорії працівників: вагітні, особи з інвалідністю, жінки, молодь

Чи можна надати працівниці, яка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустку без збереження заробітної плати на один день, а потім ― додаткову соціальну відпустку?

Відпустку без збереження заробітної плати можна надати, але права на додаткову соціальну відпустку працівниця не матиме.

Статтею 19 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР визначено право жінки, яка працює, на додаткову соціальну відпустку. Працівниця, яка після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не приступила до роботи, а взяла відпустку без збереження заробітної плати (навіть на один день), такого права не матиме, оскільки вона повинна ще й працювати.

У разі виходу на роботу хоча б на один-два дні працівниця матиме право на використання додаткової соціальної відпустки.

 

 

 

 

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...