Чи можна писати англійською мовою назви структурних підрозділів і посад у них?


Вирішуючи різні питання щодо організаційної структури підприємства, установи, організації (далі — підприємство), у т. ч. щодо наявності у складі підприємства різних структурних підрозділів, насамперед потрібно звернути увагу на норми статті 64 Господарського кодексу України (далі — ГКУ), у якій зазначається: підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо) (ч. 1 ст. 64 ГКУ); функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами (ч. 2 ст. 64 ГКУ); підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис (ч. 3 ст. 64 ГКУ).

Постають досить слушні запитання: якими нормативно-правовими актами слід керуватися, вирішуючи питання щодо організаційної структури підприємства якою мовою потрібно вести діловодство на підприємстві, чи можна утворити «розширені» професійні назви робіт керівників структурних підрозділів, окремі складові назв яких запозичені з англійської мови?

Розгорнуті відповіді читайте в статті Олександр а Клименка, економіста-міжнародника, консультанта із питань професійної класифікації, яку буде опубліковано в журналі «Довідник кадровика. КАДРОВИК.UA» (№ 5, 2018).

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика. КАДРОВИК.UA»

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...