Чи можна залучати до виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі цивільно-правових договорів фізичних осіб, які не мають відповідного дозволу?


Непоодинокі випадки коли з працівниками, які працюють на умовах цивільно-правового договору, трапляються нещасні випадки під час виконання робіт підвищеної небезпеки. В таких випадках, суб’єкт господарювання виступає замовником та не несе відповідальності за пільги, компенсації та гарантії, передбачені законодавством про працю, а також звільняється від обов’язку щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці під час виконання таких робіт. Найчастіше подібна ситуація спостерігається у таких галузях як: будівництво та промисловість будматеріалів, виробництво деревини та виробів з деревини, лісове господарство.

Чому керівники суб’єктів господарювання, всупереч Цивільному кодексу України, залучають до робіт підвищеної небезпеки осіб, які не мають достатнього рівня підготовки, які не володіють необхідними знаннями та навичками виконання таких робіт? Чи можливо віднести факт залучення суб’єктами господарювання для виконання робіт підвищеної небезпеки підрядників, які не мають на це відповідного дозволу, до порушень вимог законодавства про охорону праці та промислову безпеку?

Відповідно до частини третьої статті 837 Цивільного кодексу України для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл.

Згідно з частиною третьою статті 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл).

Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформленні, анулювання дозволів визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 (далі – Порядок №1107).

Вказане свідчить, про можливість виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі договору підряду лише тим підрядником, який має відповідний дозвіл, одержаний згідно з Порядком №1107.

Враховуючи наведене, залучення суб’єктами господарювання для виконання робіт підвищеної небезпеки, на підставі цивільно-правових договорів, фізичних осіб, які не є суб’єктами одержання відповідного дозволу, відноситься до порушень вимог законодавства про охорону праці та промислову безпеку, а саме: до порушень вимог правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм та правил, правил технічної експлуатації, інших галузевих норм і правил, технологій (лист Держпраці від 16.11.2017 №11000/1/7.2-ДП-17)

Джерело: Управління Держпраці у Житомирській області

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Безвісти зниклий мобілізований працівник та виплата середнього заробітку
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством ...
Оформлення лікарняних для переселенців за кордоном: спрощення процедури
МОЗ спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Йдеться про такі категорії непрацездатності: захворювання або травма ...
Робота за сумісництвом, якщо на основному місці роботи оформлено простій
Чи можна працевлаштуватися на роботу за сумісництвом як ВПО, якщо на основному місці роботи працівникові оформлено простій? Чи може він ...