...
Реєструйся

Чи набуває право працівник на додаткову соціальну відпустку у період перебування його у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: роз’яснення Мінекономіки


У своєму листі № 4706-05/26141-09 від 5 червня 2023 року Мінекономіки роз’яснює, що відповідно до частини першої статті 19 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504) одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 Кодексу законів про працю України).

Соціальна та «несоціальна» відпустки: особливості надання – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

З огляду на положення наведеної статті кожний з батьків дитини може скористатися відпусткою, якщо інший її не використав.

У зв’язку з цим, той з батьків дитини, хто претендує на отримання відповідної відпустки, повинен надати роботодавцю документ, що засвідчує факт її невикористання у відповідному робочому році.

Оскільки законодавством не визначено конкретного переліку таких документів, роботодавцю може бути надано будь-який документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується, що відповідна відпустка не надавалась. Рішення про надання додаткової оплачуваної відпустки приймається керівником з урахуванням наданих документів.

Щодо набуття права на додаткову соціальну відпустку, передбачену статтею 19 Закону № 504, під час знаходження у інших соціальних відпустках (для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку), зазначаємо, що Закон № 504, серед іншого, визначає умови, тривалість і порядок надання відпусток працівникам, зокрема, для виховання та догляду за дітьми з метою належного поєднання ними сімейних і трудових обов’язків.

Допомога по тимчасовій непрацездатності працівнику-суміснику – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

Мінекономіки зауважує, що законодавством про працю не передбачено надання двох соціальних відпусток, що надаються для виховання дітей, одночасно за один і той же самий період.

Таким чином, на думку Мінекономіки, працівник не набуває права на відпустку, передбачену статтею 19 Закону № 504, за період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або у відпустці без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку.

Мінекономіки також інформує, що відповідно до частини сьомої статті 20 Закону № 504 додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 Закону № 504, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону № 504.

Вказана відпустка є соціальною і надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу.

Соціальна відпустка одинокій матері: коли надати, а коли відмовити? – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

Чинним законодавством не заборонено надання соціальної відпустки тому з батьків дітей, хто претендує на отримання цієї відпустки у відповідному робочому році, якщо він на момент подання заяви про її надання з якихось причин не відпрацював жодного календарного дня у цьому році.

Отже, на думку Мінекономіки, якщо працівник на момент подання заяви на соціальну відпустку (згідно зі статтею 19 Закону № 504) за робочий рік не відпрацював жодного календарного дня у робочому році, так як перебував у простої, щорічних відпустках або відпустках без збереження заробітної плати, то після використання цих відпусток може скористатися своїм правом на зазначену соціальну відпустку за відповідний робочий рік Ураховуючи викладене, при звільненні працівнику мають виплатити грошову компенсацію за всі не використані дні додаткової соціальної відпустки, передбаченої статтею 19 Закону № 504.

Зазначаємо, що стаття 19 Закону № 504 не містить норм, що забороняють надання додаткової оплачуваної відпустки одному з батьків дітей, інший з яких знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Це стосується також і права на виплату компенсації за всі не використані дні такої відпустки у разі звільнення.

Працівник захворів у період соціальної відпустки: дії кадровика – читайте у журналі «КАДРОВИК.UA»

Також Мінекономіки звертає увагу, що якщо працівник не знає своїх прав щодо відпусток, роботодавець повинен проінформувати його про ці права, адже згідно зі статтею 29 КЗпП до початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника, зокрема, про права та обов’язки, умови праці. А відповідно до статті 28 Закону № 504 особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством.

Чинним законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівників, які мають дітей. Право на цю відпустку не втрачається в році досягнення дитиною граничного віку для її надання.

Також працівник, який має право на соціальну відпустку, з будь-яких причин не скористався цим правом у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, і у разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні таких відпусток (стаття 24 Закону № 504).

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Відеокурс «Відпустки працівникам, які мають дітей»

Карина Снісар
Карина Снісар
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA», головний редактор системи «КАДРИ.UA»

Матеріали до теми


Працівник звільняється. Чи зобов’язаний він повертати кошти за використані і невідпрацьовані дні відпустки?
ЗАПИТАННЯ Чи має працівник повертати заробітну плату за невідроблені дні відпустки, в разі звільнення до закінчення того робочого року, в ...
Посередники з працевлаштування: які зобов’язання вони мають?
Суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єкти господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними ...
Чи можна атестацію за посадою вихователя врахувати для посади дефектолога?
Кваліфікаційні категорії педагогічних працівників присвоюються відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників від 09 вересня 2022 року № 805 (далі — ...