Реєструйся

Чи надається компенсація при звільненні особі, з якою укладено цивільно-правовий договір?


КАДРОбудні. Четвер.  Звільнення

Чи надається компенсація при звільненні особі, з якою укладено цивільно-правовий договір?

Треба розрізняти трудовий договір і договір цивільно-правового характеру.

Трудовий договір укладають відповідно до статті 21 КЗпП.

Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець. Працівника приймають для виконання певної роботи за конкретною посадою відповідно до штатного розпису. Йому гарантується виплата заробітної плати, надання встановлених трудовим законодавством гарантій, пільг і компенсацій, на нього поширюються вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

На відміну від трудових відносин, відносини за цивільно-правовим договором регулюються Цивільним кодексом України. Так, згідно зі статтею 837 цього Кодексу одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник — прийняти й оплатити виконану роботу. Тобто оплачується не процес праці, а її результат. Він визначається після закінчення роботи та оформлюється актом здавання-приймання виконаних робіт.

На осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, не поширюються вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку. Такі особи не можуть вимагати гарантій, передбачених для суб’єктів трудових відносин, а саме: щорічних відпусток, оплати листків непрацездатності та ін., — оскільки не мають статусу працівника. Вони самі організовують роботу і виконують її на власний ризик.

Простій у воєнний час: оформлення й оплата

Матеріали до теми


Призначення субсидії особі, що не має права виходу на пенсію, але досягла віку 60 років
ЗАПИТАННЯ Чи може бути призначено субсидію жінці, яка досягла віку 60 років, має страховий стаж менше 30 років та не ...
За яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій
Роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, ...
Кейс для кадровика. Чи можливе розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати?
СИТУАЦІЯ Стаж роботи працівника (особа з інвалідністю 3-ї групи) на підприємстві 30 років: з 2006 до сьогодні — провідний економіст; ...