Держслужбовця звільнено від адмінвідповідальності за корупційне правопорушення: дії керівника держоргану


Однією з підстав для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 84 Закону України “Про державну службу” від 10.12.2015 р. № 889-VIII, далі — Закон № 889).

Положенням ч. 2 ст. 84 Закону № 889 визначено, що, зокрема, у випадку набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з дня настання або встановлення зазначеного факту.

При цьому статтею 285 КУпАП встановлено, що постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.

Отже, вчинення державним службовцем адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, що підтверджується рішенням суду, яке набрало законної сили, є підставою для припинення державної служби у зв’язку із втратою державним службовцем права на державну службу.

Проте, при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням (ст. 22 КпАП).

Відповідно до ч. 2 с.  65 Закону України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 р. № 1700-VII особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Так, зокрема, судом може бути винесено рішення про закриття провадження у справі за відсутністю у діях державного службовця складу адміністративного правопорушення або ж у зв’язку із закінченням строку, протягом якого може бути накладено адміністративне стягнення (у даному випадку – протягом трьох місяців з дня виявлення адміністративного правопорушення, але не пізніше двох років з дня його вчинення).

Враховуючи наведене, на думку Нацдержслужби, викладеній у листі від 04.04.2018 р. № 68/20/22-18, державний службовець, якого звільнено від адміністративної відповідальності та до нього не застосовано адміністративне стягнення за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене КпАП, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

Джерело: www.interbuh.com.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


У Держпраці відповіли, чи поширюється Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» на державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування
Так, норми Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» поширюються ...
Щодо зарахування до стажу державної служби періоду простою державного службовця та/або періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати
Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення щодо питань зарахування періодів до стажу державної служби та права на ...