Реєструйся

Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 грудня 2010 р. N 1128

Київ

Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. N 1085

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 січня 2011 року N 20,
 від 27 липня 2011 року N 805,
 від 26 вересня 2011 року N 998

Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. N 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Скоротити чисельність державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органах, не менше ніж на 30 відсотків.

2. Центральним органам виконавчої влади подати у тижневий строк Міністерству фінансів пропозиції щодо граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів для їх узагальнення та внесення у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України проекту відповідного акта.

3. Зберегти за працівниками центральних органів виконавчої влади, переведеними у межах органу на іншу посаду у зв’язку із скороченням чисельності працівників та/або реорганізацією, а також працівниками центральних органів виконавчої влади, переведеними на іншу посаду в інший центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належать повноваження, виконання яких працівник, що переводиться, забезпечував на попередній посаді, та працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України, переведеними у зв’язку із скороченням чисельності працівників та/або реорганізацією на іншу роботу в Секретаріаті Кабінету Міністрів України чи до органів виконавчої влади, медичне обслуговування, яким вони користувалися, та в межах затвердженого фонду оплати праці посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років, а також інші надбавки та доплати, які були їм встановлені на час переведення на іншу посаду, на період до зміни умов оплати праці, за яких загальна сума зазначених виплат за новим місцем роботи (посадою) перевищуватиме суму таких виплат за попереднім місцем роботи (посадою).

Взяти до відома, що в такому самому порядку зазначені виплати зберігаються для осіб, які у зв’язку з реорганізацією органів виконавчої влади звільнені Указами Президента України з посад в органах виконавчої влади і призначені на інші посади в новоутворених органах виконавчої влади.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.01.2011 р. N 20)

(дію пункту 3 поширено на працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, звільнених у порядку переведення до Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України для подальшої роботи на посадах, які відповідно до законодавства віднесені до посад державних службовців, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 р. N 805)

(дію пункту 3 поширено на працівників Державного казначейства, звільнених у порядку переведення до Державної казначейської служби для подальшої роботи на посадах, які відповідно до законодавства віднесені до посад державних службовців, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 р. N 998)

 

 

Прем’єр-міністр України 

М. АЗАРОВ