Реєструйся

ДО УВАГИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: З 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ ШТРАФ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ СПЛАЧУВАТИМУТЬСЯ У МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ


Управління Держпраці у Хмельницькій області з метою недопущення порушень та недоліків під час здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (далі – органи місцевого самоврядування) повноважень, визначених частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повідомляє наступне.

Згідно з вимогами статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органам місцевого самоврядування делеговано повноваження Держпраці щодо здійснення на відповідних територіях державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення і накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

Контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у відповідності до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 (далі – Порядок контролю).

Відповідно до пункту 2 Порядку контролю, інспектори праці органів місцевого самоврядування здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про працю (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин).

Згідно з вимогами пункту 4 Порядку контролю, форми акта визначаються Міністерством соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики).

Наказом Мінсоцполітики від 18.08.2017 № 1338 «Про затвердження форм юстиції України 12.12.2017 за № 1500/31368 (далі – наказ № 1338), затверджено форму акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю (далі – акт).

Пунктом 3 коментарів до розділу І акта передбачено, що інспектори праці органів місцевого самоврядування заповнюють положення розділу І акта, контроль за якими покладено на них.

Враховуючи вищезазначене, інспектори праці органів місцевого самоврядування при здійсненні заходів контролю можуть досліджувати наступні питання, зазначені в цьому акті:

  • щодо оформлення трудових відносин (пункти 3.1 – 3.13 розділу З «Трудовий договір» частини І «Законодавство про працю» цього акта);
  • щодо своєчасності та повноти обсягу оплати праці і додержання мінімальних гарантій в оплаті праці (розділ 6 «Оплата праці» частини І «Законодавство про працю», пункти 7.6, 7.19 розділу 7 «Особливості використання праці осіб, що потребують додаткового соціального захисту» та пункти 9.7-9.18 розділу 9 «Гарантії найманих працівників» частини II «Додаткові вимоги» цього акта).

Відповідальність за порушення законодавства про працю регламентовано, зокрема, статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України).

Штрафи за порушення законодавства про працю та зайнятість населення накладаються у відповідності до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509 (зі змінами) (далі – Порядок накладення штрафів).

Відповідно до абзацу четвертого пункту 8 Порядку накладення штрафів Мінсоцполітики встановлює форму постанови про накладення штрафу.

Наказом № 1338 затверджено форму постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами (далі – форма постанови).

Законом України від 22.11.2018 № 2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» внесено зміни, зокрема, до пункту 38 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, якими передбачено, що до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних – територіальних громад (далі – місцеві бюджети) належать адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними . ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

Враховуючи вищезазначене, уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування при розгляді питань про накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю зобов’язані керуватися КЗпП України, Бюджетним кодексом України, Порядком накладання штрафів та наказом № 1338, а у формі постановизазначати, що суми таких штрафів перераховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Фінансова підтримка ГО, які надаватимуть соцпослуги особам з інвалідністю
27 січня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю». Це ...
Затверджено бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік
31 січня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 ...