Документи про вищу духовну освіту отримають державне визнання


Уряд своєю постановою від 19 серпня затвердив Порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами

Зазначений Порядок визначає процедуру державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання осіб, які на день набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» здобули вищу освіту, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів та отримали вчені звання у вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання здійснює Міносвіти на підставі заяви фізичної особи (власника документа про вищу духовну освіту або науковий ступінь чи учене звання) або клопотання релігійного центру, котре подається за умови наявності вищезгаданої заяви.

Подані документи розглядаються Комісією з державного визнання документів про вищу духовну освіту, яка встановлює еквівалентність рівня здобутої у вищих духовних навчальних закладах освіти освітньому рівню системи освіти України.

До складу такої Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту входитимуть працівники МОН, представники Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН, вищих навчальних закладів, котрі мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у галузі знань «Богослов’я».

У разі державного визнання відповідних документів, на підставі рішення Комісії, Міносвіти видаватиме свідоцтво про державне визнання документа про вищу духовну освіту. Відповідна інформація вноситиметься до Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Порядком Кабміну також визначено процедуру державного визнання документів про наукові ступені та державного визнання документів про вчені звання, а саме:

  • які документи подають власники до Міносвіти,
  • які строки розгляду поданих документів,
  • етапи ухвалення рішення про державне визнання,
  • які умови мають бути дотримані власником документів,
  • яким документом підтверджується державне визнання.

На сьогодні Порядок ще не набрав чинності. Документ набере чинності після його офіційного опублікування.

Єдина електронна система «КАДРОВИК-онлайн»