Домашню працю пропонують узаконити та укладати трудові договори


Мінекономіки має наміри узаконити працю домашніх працівників. Для цього підготовлено відповідний законопроєкт — «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників» (далі — Законопроєкт).

Під домашньою працею розуміють роботу, яка виконується на умовах трудового договору з метою обслуговування домашнього господарства (сім’ї).

Домашні працівники користуватимуться усіма трудовими правами та гарантіями, передбаченими законодавством про працю.

Укладений із домашнім працівником трудовий договір (контракт) повинен буде обов’язково містити:

1) повне ім’я та адресу роботодавця та працівника;

2) місце роботи домашнього працівника;

3) дату початку дії договору та, у випадку укладення строкового трудового договору (контракту), дату його закінчення;

4) вид та обсяг роботи домашнього працівника;

5) розмір винагороди;

6) тривалість робочого часу і відпочинку для домашнього працівника.

Домашніми працівниками не зможуть бути особи молодше 16 років.

Сторони самостійно вирішуватимуть питання щодо необхідності ведення первинної облікової документації та трудової книжки домашнього працівника.

Однією із додаткових гарантій у трудовому договорі (контракті) з домашнім працівником може стати можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування.

Враховуючи специфіку праці домашніх працівників, Законопроект окремо врегульовує питання робочого часу та часу відпочинку домашніх працівників:

• передбачено альтернативні варіанти вибору системи обліку робочого часу;

• закріплено гарантії щодо використання праці домашніх працівників у разі надурочних робіт;

• передбачено гарантії домашніх працівників при залученні до чергування та при супроводженні членів домашнього господарства на їх відпочинку.

Матеріали до теми


Безвісті зниклий мобілізований працівник та виплата середнього заробітку
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством ...