Передплати журнал

Доплати вчителям за роботу в інклюзивних класах — коли можуть не виплатити


МОН пояснило нюанси виплати доплати вчителям за роботу в інклюзивних класах у закладі загальної середньої освіти за відсутності на заняттях осіб з особливими освітніми потребами (учень з особливими освітніми потребами не відвідує деякі навчальні предмети).

Доплату за роботу в інклюзивному класі у закладах загальної середньої освіти встановлюють педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності».

Цю доплату за роботу в інклюзивному класі встановлюють педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивному класі, як й інші доплати — при тарифікації. При цьому тарифікаційні списки повинні містити інформацію про кількість інклюзивних класів у закладі, кількість годин навантаження кожного працівника в такому класі та розмір встановленої доплати за роботу в інклюзивному класі.

Якщо через хворобу чи з інших причин протягом деякого часу в класі відсутні особи (особа) з особливими освітніми потребами, зазначене не впливає на розмір виплати доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі.

Коли в індивідуальній програмі розвитку особи з особливими освітніми потребами за висновками інклюзивно-ресурсного центру із навчального плану учня вилучені деякі навчальні предмети, тобто протягом навчального року особа з особливими освітніми потребами не буде відвідувати такі заняття, то МОН переконує, що при складанні тарифікаційних списків вчителям, які викладають у цьому інклюзивному класі навчальні предмети, які особа з особливими освітніми потребами не відвідує, не встановлюється доплата за роботу в інклюзивному класі за умови відсутності інших осіб з особливими освітніми потребами у цьому класі.

За матеріалами листа Міністерство освіти і науки України від 4 жовтня 2021 року № 1/11-734 «Щодо виплати доплати вчителям за роботу в інклюзивних класах».