ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК З ВІД’ЄМНИМ ЗНАЧЕННЯМ: ЧИ ВИДАСТЬ ЗАРПЛАТУ БАНК


Чи приймає банк до виконання довідку-розрахунок на виплату заробітної плати із від’ємним значенням рядка 5?

У разі подання до банку одночасно із грошовим чеком та/або платіжним дорученням, та/або іншими розрахунковими документами на виплату заробітної плати за відповідний період документального підтвердження раніше сплаченого ЄСВ або оригіналу довідки-розрахунку, погодженого з контролюючим органом, банк має видати суму, зазначену в грошовому чеку, та/або виконати платіжне доручення або інший розрахунковий документ (п. 4 Порядку № 453).

Документальним підтвердженням раніше сплаченого ЄСВ є розрахункові документи (документи на переказ готівки) про перерахування ЄСВ (у тому числі з поточного рахунку, відкритого в іншому банку), в яких у реквізиті “Призначення платежу” платник зазначив період, за який заробітна плата нарахована, а банк платника заповнив реквізит “Дата виконання”.

Таким чином, у разі погодження контролюючим органом довідки-розрахунку на виплату заробітної плати з від’ємним значенням рядка 5 “Сума єдиного внеску, яка зазначається в розрахунковому документі, та підлягає перерахуванню (р. 2 + р. 3 – р. 4)”, банк приймає таку довідку-розрахунок до виконання за умови документального підтвердження сплаченого ЄСВ.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам закладів охорони здоров’я: порядок її виплати
Абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, ...