Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Дисциплінарна відповідальність за порушення правил етичної поведінки державних службовців

Дата публікації: 05.06.2018

Згідно ст. 64 Закону України «Про державну службу» дисциплінарна відповідальність державного службовця - невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.

Згідно ст.65 - підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Одним із дисциплінарними проступками є порушення правил етичної поведінки державних службовців.

Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його вчинення або постановлення відповідної окремої ухвали суду.

До державних службовців за дисциплінарний проступок - порушення правил етичної поведінки державних службовців  суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити такого державного службовця про неповну службову відповідність.

Джерело: km.dsp.gov.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації