Електронний облік трудової діяльності: порядок змінено


ПФУ постановою Правління від 1 червня 2022 року № 8-3 затвердив зміни до Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, затвердженого постановою правління ПФУ від 12 березня 2021 року № 11-1. Документ набуде чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

Відомості про трудову діяльність працівника, ФОП, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі подаються в будь-який період протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом № 1217 (10.06.2021), але з урахуванням першочергового подання та опрацювання відомостей про трудову діяльність осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 2 і менше років, та про трудову діяльність осіб за період до 1 липня 2000 року.

Простій у воєнний час: оформлення й оплата

Відомості про трудову діяльність працівника подає до територіального органу ПФУ працівник особисто або через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі з обов’язковим накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, працівник, страхувальник або представник страхувальника, якому керівником страхувальника делеговані відповідні повноваження.

Через вебпортал електронних послуг ПФУ відомості подають в електронній формі у вигляді xml-файлу, а за періоди до 10.06.2021, — одним із таких способів:

— у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування;

— в оцифрованому вигляді — шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг ПФУ, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Скановані копії виготовляють в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та документів про стаж, мають містити всі сторінки трудової книжки, до яких внесено записи.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються одноразово. Повторно подають відомості про трудову діяльність у випадку виправлення записів у разі виявлення неправильного чи неточного запису про періоди роботи за періоди страхового стажу після 1 липня 2000 року або створення неправильного чи неточного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг ПФУ. При повторному поданні відомостей про трудову діяльність подаються титульна сторінка та сторінки зі змінами.

За відсутності в реєстрі застрахованих осіб відомостей про прийняття на роботу, переміщення з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, призупинення/відновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складання присяги, стажування, навчання тощо страхувальник подає такі відомості через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі з обов’язковим накладанням електронного підпису, страхувальник або представник страхувальника, якому керівником страхувальника делеговані відповідні повноваження, шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника.

Джерело: БУХГАЛТЕР.ЮА

Мобілізований працівник: алгоритм дій для кадровика

Матеріали до теми


Печатка на першій сторінці трудової книжки: що варто знати
Пунктом 2.12 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту ...