Передплати журнал

Гарантії для працівників, які виконують обов’язки членів виборчих комісій


Чи надається інший день відпочинку працівникам, які у день виборів працювали на дільниці реєстраторами?

Відповідно до частини 11 статті 36 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061-VI (далі — Закон № 4061) на час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час. День виборів припадає на неділю. Оскільки, відповідно до частини другої статті 67 КЗпП, неділя є вихідним днем, виконання громадських обов’язків у неділю не належить до виконання громадських обов’язків у робочий час.

Крім того, варто зазначити, що надання відгулів було б неможливим, навіть якщо для підприємства, установи чи організації (далі — підприємство) неділя була робочим днем (це актуально для підприємств, пов’язаних з обслуговуванням населення та безперервно діючих підприємств). Відповідно до частини першої статті 119 КЗпП гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків обмежуються виключно збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку. Законодавство України не передбачає надання додаткових вихідних на заміну часу, витраченого на виконання громадських обов’язків.

Що є підставою для звільнення від виконання службових обов’язків членів виборчої комісії?

Відповідно до частини 11 статті 36 Закону № 4061 члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, потрібний для здійснення обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом. У таких повідомленнях або рішеннях зазначається дата, час та запланована тривалість засідання виборчої комісії чи іншого заходу.

Працівник — член виборчої комісії працював один день під час виборів. Наступного дня, в понеділок, повідомив по телефону, що буде відсутній на роботі в цей день. Що є підставою для звільнення його від виконання службових обов’язків за місцем роботи?

Питання про звільнення працівника від виконання службових обов’язків за місцем роботи у цьому випадку залежить від того, чи брав він участь у роботі комісії у понеділок.

Якщо його робота в комісії обмежувалася неділею, а в понеділок участі у роботі комісії він не брав, підстав для звільнення від виконання службових обов’язків нема (відповідно до ст. 119 КЗпП гарантії для працівників установлюються лише на час виконання державних або громадських обов’язків).

Якщо ж працівник виконував обов’язки члена виборчої комісії в понеділок, підставою його звільнення від виконання службових обов’язків є письмове повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах із зазначенням дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.

Як видати наказ на звільнення від виконання службових обов’язків працівника, обраного депутатом міськради, для участі в сесії? Чи зберігається заробітна плата за місцем роботи?виконують обов’язки членів виборчих комісій

Відповідно до частини 1 статті 32 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року № 93-IV (далі — Закон № 93) на час сесії чи засідання постійної комісії місцевої ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

Участь у сесії ради міських депутатів вважається виконанням державних обов’язків. Відповідно до частини першої статті 119 КЗпП на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Таким чином, у наказі можна послатися на частину першу статті 119 КЗпП чи статтю 32 Закону № 93.

Торкаючись питання про збереження заробітної плати, слід зазначити, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону № 93 у разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату місцевої ради за основним місцем роботи відшкодовуються середній заробіток та інші витрати, пов’язані з депутатською діяльністю, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Василь ОРЛЕНКО,
помічник-консультант народного депутата України — Голови підкомітету Верховної Ради України з питань контролю та законодавчого забезпечення діяльності податкових органів, канд. юрид. наук
Джерело: журнал «Довідник кадровика»