Реєструйся

ГАРЯЧІ ЗАПИТАННЯ: Штатний розпис: встановлення 0,6 штатної одиниці та медичні посади, які не можна вводити


Актуальні робочі ситуації та відповіді експерта

Чи можна у штатному розписі встановити 0,6 штатної одиниці?

Частиною 3 статті 64 Господарського кодексу України передбачено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Штатний розпис — це документ, у якому визначаються для певного підприємства, установи, організації структура, штат і посадові оклади працівників. На практиці зазвичай установлюють 0,25; 0,5; 0,75 та1 штатну одиницю. У разі встановлення в штатному розписі 0,6 штатної одиниці потрібно правильно розрахувати денну норму робочого часу працівника.

Протягом якого строку має зберігатися штатний розпис приватного підприємства?

Пунктом «а» статті 37 Переліку типових документів,що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року№578/5, передбачено, що штатні розписи установ, підприємств та організацій,у діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду , та переліки змін до них зберігаються за місцем складання і затвердження протягом 75 років. 

Отже, штатні розписи приватних підприємств зберігаються протягом 75 років.

Вашій увазі були представлені відповіді фахівців на запитання читачів з додатку до журналу «КАДРОВИК.UA» № 3 (2018 р.).