Реєструйся

ГАРЯЧІ ЗАПИТАННЯ: Табель обліку використаного робочого часу та як оформити відсутність працівника на роботі протягом декількох годин


Актуальні робочі ситуації та відповіді експерта

Протягом якого строку має зберігатися табель обліку використання робочого часу? 

Основним нормативно-правовим актом, яким слід користуватися під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на постійне чи тривале (понад 10 років) зберігання або для знищення, є Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року№578/5 (далі — Перелік № 578/5). Цей Перелік призначений для використання усіма підприємствами, установами,організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності. Для фізичних осіб — підприємців положення Переліку № 578/5 мають рекомендаційний характер (п. 1.4 зазначеного Переліку). Згідно зі статтею 408 Переліку № 578/5 строк зберігання табеля обліку використання робочого часу становить 1 рік

Працівник звернувся до роботодавця з проханням відпустити його з роботи на 2 години раніше. Як оформити відсутність працівника на роботі?

Згідно зі статтею 56 КЗпП за угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватися як під час прийняття на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в такому випадку провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою якихось обмежень обсягу трудових прав працівників. Отже, за заявою працівника роботодавець може встановити йому неповний робочий день тривалістю 6 годин, наприклад з 08.00 до 15.00, про що видається наказ.

Вашій увазі були представлені відповіді фахівців на запитання читачів з додатку до журналу «КАДРОВИК.UA» № 3.