Реєструйся

ГУ Держпраці інформує про визначення переліку робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві


Згідно з вимогами п. 4.1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (далі – Типове положення), всі посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, визначених НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з під­вищеною небезпекою» (далі – Перелік 1) і ДНАОП 0.03-8.06-94 «Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі» (далі – Перелік 2), проходять щорічне спеціальне навчання й перевірку знань відповідних НПАОП.

Безпечна організація спеціальних робіт супроводжується особливими заходами безпеки ти висуваються підвищені вимоги до якості й періодичності проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці тих осіб, які займаються їхньою організацією та виконанням.

Для того, щоб визначитися з контингентом зазначених осіб і набором нормативно-правових актів з охорони праці, за допомогою яких потрібно проводити спеціальне навчання і перевірку знань, на підприємстві з урахуванням специфіки його виробництва та відповідно до вимог останнього абзацу Переліку І і примітки Переліку 2 розробляється й затверджується Перелік робіт з підвищеною небезпекою підприємства (далі — Перелік 1.1 і Перелік робіт на підприємстві, де є потреба у професійному доборі (далі – Перелік 2.1).

У зв’язку з цим потрібно установити відповідність між конкретним видом робіт з підвищеною небезпекою й нормативно правовими актами з охорони праці, за якими слід проводити спеціальне навчання.

З цією метою для кожного структурного підрозділу підприємства потрібно скласти перелік усіх виконуваних у ньому робіт і зіставити його зі штатним розкладом підрозділу таким чином, щоби працівник кожної професії підрозділу мав змогу скласти перелік фактично виконуваних ним робіт, але зміст цих професійних переліків не повинен суперечити вимогам завдань, обов’язків і прикладів робіт професій працівників з відповідних розділів «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників».

Для кожної професії підрозділу з переліку виконуваних робіт потрібно виписати ті види спеціальних робіт, які є, відповідно, в Переліках І і 2. Отримані в такий спосіб переліки виконуваних у підрозділі спеціальних робіт за кожною професією потрібно погодити зі службою охорони праці підприємства, а вже потім затвердити у встановленому порядку.

Шляхом зіставлення й узагальнення даних затверджених переліків для кожної професії створюються й затверджується у встановленому порядку загальні Переліки 1.1 і 2.1 підприємства. Після чого у кожному підрозділі підприємства розробляється перелік нормативно-правових актів з охорони праці, актів з охорони праці підприємства, технологічних процесів та інструкцій, паспортів і експлуатаційної документації на устаткування, машини й механізми, ТУ на сировину та матеріали й інших нормативних актів. дотримання і забезпечення яких входить у коло функціональних обов’язків працівників, яким доведеться виконувати вказані роботи. Крім того, у кожному підрозділі, де будуть виконуватися роботи з підвищеною небезпекою та/або експлуатуватися машини, механізми й устаткування підвищеної небезпеки, у встановленому порядку повинні призначатися особи, відповідальні за їхній технічний стан і безпечну експлуатацію. Копію переліку цих осіб слід надіслати в службу охорони праці підприємства.

У процесі організації проведення спеціального навчання працівників підприємства не слід забувати й про своєчасне навчання осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або виконання робіт підвищеної небезпеки, та посадових осіб, службові обов’язки яких пов’язані з:

  • керівництвом та контролем над виконанням робіт з підвищеною небезпекою;
  • будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією й ліквідацією об’єктів підвищеної небезпеки;
  • розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки тощо.

Згідно з вимогами н. 5.5 Типового положення, ці особи під час навчання, згідно з п. 5.1 Типового положення, проходять навчання й перевірку знань в обсязі виконуваної ними роботи.

У зв’язку з майбутнім виконанням робіт, зазначених у Переліках І.І і 2.1 підприємства, переглядається його положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» і формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, зайнятих на роботах, визначених цими Переліками.

Плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці мають бути оприлюднені роботодавцем. (п. 3.2 Типового положення).

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Які зміни внесено до Порядку розслідування нещасних випадків і професійних захворювань?
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 59 унесено зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, ...
Заборони для персоналу підприємства під час раптового відключення електроенергії: відповідь із посібника
Наразі чимало підприємств не можуть функціонувати в ефективному режимі через перебої з електропостачанням. У зв’язку із цим пропонуємо переглянути одне ...