...
Реєструйся

Зміст номера №5 – 2010


№ 05, 2010

Зміст номера

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО
Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця
(у запитаннях і відповідях)
(Продовження)

Що розуміється під терміном «невідповідність працівника виконуваній роботі» як
підставою звільнення працівника з ініціативи роботодавця та яким чином
така невідповідність установлюється? Автор наголошує, що роботодавець зобов’язаний довести невідповідність працівника посаді
яку він обіймає, або роботі, яку виконує, і наводить перелік документів і факторів,
які можуть бути такими доказами.

Серед найпоширеніших підстав для звільнення працівника у зв’язку з виявленою
невідповідністю посаді, яку він обіймає, чи роботі, яку виконує, внаслідок недостатньої
кваліфікації є законодавчо обґрунтований висновок атестаційної комісії або висновок медичної установи
чи наявність у нього рекомендації МСЕК щодо виконання цієї роботи.
Про всі особливості такого звільнення — в матеріалі…

Сергій МЕЛЬНИК, Валентина КРАСНОБАЄВА

Застосування графіків використання робочого часу при роботі змінами

(Продовження)

Ефективність запроваджуваного режиму праці і відпочинку залежить від економічних,
технологічних, організаційних, психофізіологічних, соціальних і юридичних чинників,
які безпосередньо впливають на трудовий процес. Зазначені чинники слід ураховувати під час запровадження
графіків використання робочого часу при роботі змінами.

Зі статті читач дізнається, у чому полягають перелічені чинники, як саме вони впливають
на технологічний процес і яким чином мають забезпечуватися сприятливі умови для підтримування
високого рівня працездатності працівників і збереження їхнього здоров’я при багатозмінному режимі роботи
і при таких видах роботи залежно від тривалості робочого часу,
як робочий час нормальної тривалості, скорочений робочий час, неповний робочий час

Крім того, у статті йдеться про найпоширеніші види режиму робочого часу:

  • п’ятиденний із двома вихідними днями;
  • шестиденний з одним вихідним днем;
  • роботу змінами;
  • неповний робочий час;
  • поділ робочого дня на частини;
  • гнучкий режим робочого часу;
  • роботу на умовах ненормованого робочого часу;
  • підсумований облік робочого часу;
  • вахтовий метод організації робіт.
  • </ul type=”disc”>

Зоя МЕТЕЛЬСЬКА

Особливості трудових відносин у фермерському господарстві

Чи укладається трудовий договір з робітником фермерського господарства і як
визначається коло його обов’язків? На підставі яких документів установлюється його заробітна плата?
Про це можна дізнатися зі статті. А також про те, чому ця професія є інтегрованою,
які ще професії існують в агропромисловому комплексі, які завдання і обов’язки передбачено в робочій інструкції такого робітника,
як відображати роботи, пов’язані з відповідним технологічним процесом, і чи залежить це від того,
яку продукцію виробляє господарство — рослинницьку чи тваринницьку.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Євген СОЛОГУБ

Оплата працівникові, студенту очної форми навчання, часу перебування на
військових навчальних зборах

Правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв’язку з виконанням ними
конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни здійснюється згідно із законодавством України.

Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу
проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів.

Військову підготовку на добровільних засадах проходять студенти вищих навчальних
закладів III або IV рівнів акредитації з денною формою навчання, придатні до військової служби
за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Як має вчинити підприємство, на якому працює студент очної форми навчання,
у разі його відсутності на роботі у зв’язку з перебуванням на навчальних зборах
на курсах військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу?

Чи може підприємство оплатити працівникові час перебування на цих зборах?
Яким законодавчим актом це визначено?

Відповіді на ці запитання читачі отримають після ознайомлення зі статтею.

Юрій ПАЛЕХА

Підготовка положення про структурний підрозділ

Підприємства, установи та організації всіх форм власності у своїй діяльності,
поряд з актами державної влади, керуються положеннями, статутами, інструкціями та правилами,
що закріплюють конкретні функції, права та обов’язки органів управління на тривалий час.

У кожній організації мають бути положення про всі її структурні підрозділи, які за своїм
статусом є внутрішніми нормативними документом.

У статті висвітлюються питання щодо розроблення положення про структурний підрозділ:
хто має розробляти, погоджувати й затверджувати; вимоги щодо оформлення;
структура із зазначенням назв розділів і вимог щодо їх змісту; порядок внесення доповнень
і підстави для розроблення нових положень; строки їх зберігання.

Як приклад, наводиться зразок положення про кадрову службу підприємства, установи, організації.

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Ухвала Верховного Суду України «Про учинення грубого порушення
  законодавства про працю щодо неповнолітньої особи» від 26 січня 2009 року
 • Ухвала Верховного Суду України «Про позбавлення волі із забороною
  обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю, та забороною
  займатися підприємницькою діяльністю з позбавленням
  права керувати транспортними засобами» від 24 вересня 2009 року

</ul type=”disc”>

ПОДІЯ

Анастасія ПІЧУГІНА

Практика роботи сучасного кадровика та ейчара

Під такою назвою 26 березня 2010 року в Києві відбулася конференція. Участь взяли представники багатьох організацій України: промислових, фармацевтичних, консалтингових, будівельних, автомобільних і т. д.

Учасники мали можливість прослухати доповіді, поставити запитання й отримати
відповіді. Доповіді Євгенії Микитівни Мельник, Ігоря Аркадійовича Рашкевича
й Ірини Петрівни Єременкомістили інформацію з питань кадрового діловодства, соціального страхування
й особливостей трудових відносин на підприємстві.

Далі учасники заслухали інформацію, більш орієнтовану на роботу з персоналом,
що не стосується так би мовити паперів. Про безпеку всередині компанії, яких заходів треба
вживати для збереження внутріфірмової інформації, як виявити нечесного працівника,
розповіла бізнес-тренер Світлана Звягінцева генеральний директор компанії «Віктор Тарасюк».

Приємне враження на учасників справив виступ Вадима Мальчикова ліцензованого
бізнес-консультанта, власника «Центральної тренінгової компанії» Москви.
Тема «Компанія як команда» є актуальною й бажаною для багатьох компаній,
особливо в період кризи, коли загальна зацікавленість у стабільному розвитку компанії — важливий чинник упевненої присутності на ринку у своїй галузі.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • У період з 30 квітня 1992 року по 24 червня 1997 року проходив службу
  в органах внутрішніх справ Управління Міністерства внутрішніх справ
  України в Черкаській області (міліціонером, помічником слідчого, в. о. слідчого
  та слідчим). Під час служби були присвоєні звання молодшого сержанта,
  молодшого лейтенанта та лейтенанта міліції. У подальшому працював
  в органах прокуратури на посадах слідчого, помічника прокурора.
  Чи буде зараховано до стажу роботи, який дає право на пенсію
  відповідно до Закону України «Про прокуратуру», час роботи в органах внутрішніх справ?

  Крім того, частиною шостою статті 501 Закону України «Про прокуратуру»
  передбачено, що до пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, установлюються надбавки
  на утримання непрацездатних членів сім’ї та догляд за одиноким пенсіонером у розмірах
  і за умов, передбачених законами України. Чи має право прокурор на отримання такої надбавки,
  якщо членом його сім’ї є малолітня дитина-інвалід, догляд за якою оформлено на дружину?
  Якщо має, який механізм установлення такої надбавки?

 • Як відображати час роботи викладачів професорсько-викладацького складу
  вищих навчальних закладів третього рівня акредитації в табелі обліку
  робочого часу: проставляти години їх роботи залежно від ставки чи вказувати,
  на скільки ставки викладач працює? Як позначати в табелі дні,
  коли у викладачів нема занять або заняття проводяться у неділю?
 •  

 • У спеціалізованій друкарні, котра випускає картонні коробки на чай, цукерки,
  ліки, є робота з контролювання якості продукції, що випускається,
  на кінцевому етапі виробництва, тобто контроль на наявність браку.
  Ця робота не передбачає високого рівня кваліфікації працівника і спеціальної освіти.
  Оскільки КП не містить потрібної назви професії для поліграфічного виробництва,
  чи можна в нашому випадку цю професію назвати «Контролер напівфабрикатів і готової продукції»
  з кодом КП 7431.2?
 • У нашій номенклатурі справ (група кадрів) установлено строк 5 років для
  зберігання документів з атестації, але не визначено чітко — чергової чи
  позачергової. Чи існують якісь загальні чітко установлені строки зберігання
  протоколів та інших документів з проведення чергової атестації керівників,
  спеціалістів і фахівців?
 • За направленням міського центру зайнятості на підприємстві організували
  стажування за професією «Бетоняр» (видано наказ на стажування,
  укладено трудовий договір на цей період про оплату праці за фактично виконані
  ремонтно-будівельні роботи). Відтак за направленням центру зайнятості підприємство працевлаштувало
  безробітного і отримало дотацію. Рішенням комісії центру зайнятості (згідно з актом перевірки)
  розглядається питання про зняття дотації з підприємства. Чи правомірні дії центру зайнятості?
 • Працівниця в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
  трирічного віку вийшла на роботу за основним місцем роботи на 0,8 ставки.
  Крім того, у цей самий період вона працювала на 0,2 ставки за сумісництвом
  на іншому підприємстві. Чи мала вона право отримувати при цьому допомогу по догляду за дитиною
  до досягнення нею трирічного віку?
 • Якщо при п’ятиденному робочому тижні святковий день збігається
  з вихідним днем, то вихідний переноситься на робочий, кількість днів
  відпочинку при цьому збільшується. Чи діє ця норма при підсумованому обліку
  робочого часу? У святковий день 8 березня 2010 року працівники зміни І, як і працівники
  інших змін, не працювали. За затвердженим графіком змінності 10 березня 2010 року
  працівники зміни І повинні відпрацювати 12 год. Чи може 10 березня 2010 року> для цієї зміни бути вихідним?
 • Абзацом третім пункту 12 Методичних рекомендацій щодо застосування
  підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці
  та соціальної політики України від 19 квітня 2006 року № 138, визначено:
  «При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком
  або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого
  працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання
  своїх трудових обов’язків (відпустка, виконання державних або громадських обов’язків,
  тимчасова непрацездатність тощо)». Чи виключаються дні відпустки
  за свій рахунок під час підрахунку нормальної
  кількості робочого часу за обліковий період?
 •  

  ОПЛАТА ПРАЦІ

  Світлана ЦИМБАЛЮК

  Заробітна плата: організаційний механізм формування, структура, характеристика та порядок нарахування окремих виплат. Премії та винагороди, що мають систематичний характер

  (Продовження)

  У цьому номері журналу висвітлюються питання щодо нарахування
  премій та винагород, що здійснюються систематично згідно
  з підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої
  наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5.

  При розгляді премій, що мають систематичний характер, значна увага приділяється:

   • розробленню положення про преміювання працівників;
   • визначенню цілей преміювання;
   • показників та умов преміювання робітників, керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців;
   • особливостям преміювання на основі системи управління за цілями і системи збалансованих показників;
   • колективному преміюванню працівників. </ul type=”disc”>

    Крім того, наводяться шкала та розміри премій за досягнення, виконання чи перевиконання показників преміювання, варіанти встановлення розмірів премій, підстави
    для нарахування премії (зниження розмірів чи позбавлення премій); розглядаються шляхи
    усунення розбіжностей та вирішення суперечок щодо преміювання.

    В окремому розділі розглядаються винагороди за вислугу років. Положення статті ілюструються прикладами.

    ТЕСТУВАННЯ

    ТЕСТ 4

    ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

    Сергій МЕЛЬНИК, Юрій ЮРОВ, Марина ГАВРИЦЬКА

    Російсько-український абетковий покажчик професійних назв робіт відповідно до Класифікатора професій

    (Продовження)

    ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

    Ніна КОВТУНЕНКО

    Щодо впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти

    За погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України і галузевими
    міністерствами на 1 січня 2010 року затверджено 170 державних стандартів
    з професійно-технічної освіти,
    крім того, діють 606 типових навчальних планів
    і програм
    з професійно-технічного навчання за робітничими професіями для професійно-технічних
    навчальних закладів першого атестаційного рівня та на виробництві.

    У статті наводиться перелік державних стандартів з професійно-технічної освіти
    та інформація щодо їх придбання.

    КЛУБ КАДРОВИКА

    Уляна ЛИСАК

    Нетрадиційні методи підбору персоналу

    Усе тече, все змінюється… Ця мудрість відома нам із сивої давнини. Між традицією
    і новаторством — цими двома полюсами буття — минає людське життя, з’являються
    і зникають культури, змінюється світогляд. Традиція і новаторство не замінюють,
    а доповнюють одне одного, і без цього процесу неможливим був би рух уперед.

    Не оминула ця вікова тенденція і такої сфери людського життя, як добір персоналу. Поряд
    із традиційними методами: заповнюванням анкет, розглядом резюме,
    співбесідою з’являються й інші, за допомогою яких можна виявити індивідуальні особливості людини, з’ясувати, наскільки
    вона зацікавлена працювати у компанії, чи стане вона ефективним і конструктивним працівником.

    Нестандартні методи добору персоналу здобувають все більшу популярність серед
    роботодавців. У статті розглядаються найпоширеніші з них…

    Уляна ЛИСАК

    Наставництво та коучинг у системі управління персоналом

    Запорукою успіху для будь-якої організації, хай би якою була галузь її діяльності,
    залишається згуртована команда фахівців. Перед сучасними керівниками висуваються
    все нові й нові вимоги, і вони практично зобов’язані володіти кількома
    стилями управління і знати, який із них застосовувати в конкретній ситуації.

    Автор статті звертає увагу на особливо популярні й ефективні інструменти управління —
    наставництво та коучинг.

    У статті йдеться про те, що таке коучинг, про переваги й значення наставництва,
    про принципи роботи наставника, а також про основні відмінності між коучингом та наставництвом.

    МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

    ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

    • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення
     порядку та строків зберігання деяких категорій документів»
     від 11 лютого 2010 року № 1877-VI
    • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
     щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами»
     від 18 лютого 2010 року № 1691-VI
    • Постанова Кабінету Міністрів України «Про доповнення Списку № 1 виробництв,
     робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах
     з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці,
     зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком
     на пільгових умовах» від 24 лютого 2010 року № 173
    • Постанова правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 15 жовтня 2009 року № 23-1
    • Наказ Державного комітету архівів України «Про внесення змін
     до Загального порядку проведення щорічної оцінки
     виконання державними службовцями Держкомархіву України
     та центральних державних архівів (директори, заступники директорів)
     покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Держкомархіву
     від 27.01.2006 № 12» від 22 січня 2010 року № 6
    • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо надання відпустки
     одинокій матері» від 19 травня 2009 року № 5565/0/14-09/13
    • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про розрахунковий
     період для обчислення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності»
     від 12 січня 2010 року № 3/18/99-10
    • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо оплати
     листків непрацездатності по вагітності та пологах»
     від 13 лютого 2010 року № 36/18/99-10
    • Лист Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці
     та соціальної політики України «Щодо роз’яснення
     до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року № 1130»
     від 15 лютого 2010 року№ 1/9-80, 17 лютого 2010 року № 1632/0/14-10/13 </ul type=”disc”>