...
Реєструйся

Зміст журналу «Довідник кадровика» № 3 — 2015


Шановні колеги!

У цьому номері журналу ви знайдете огляд основних змін у трудовому законодавстві, які набули чинності 1 січня цього року.

Зараз хочемо звернути вашу увагу на Указ Президента України «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році» від 17 лю­того 2015 року № 88/2015. Відповідно до Указу визначено строки проведення чергових призовів громадян України на 2015 рік на строкову військову службу: 1) квітень — травень (розпочинається з 1 березня 2015 року); 2) жовтень — листопад (розпочинається з 1 вересня 2015 року).

Державна фіскальна служба України у листі від 29 січня 2015 року № 2627/7/99-99-17-03-01-17 роз’яснила, яким чином виконати вимоги частини третьої статті 24 КЗпП, відповідно до якої працівник не може бути допущений до роботи без повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Оскільки на сьогодні відсутній такий порядок, заповнення і подання у складі звітності таблиці 5 (додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загаль­но­обов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 9 вересня 2013 ро­ку № 454) вважається повідомленням територіальних органів фіскальної служби.

При цьому окремо при кожному прийнятті працівника на роботу титульний аркуш із таблицею 5 додатка 4 до Порядку не подається.

Про зміни, які стосуватимуться роботи кадрової служби, ми інформуватимемо вас на сторінках журналу і на сайті ВГО «ВАК».

Бажаємо миру і добра!

З глибокою повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Щодо застосування в роботі норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами жінок, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 4

КОРИСНІ ПОРАДИ

Гарантії вагітним жінкам, які працюють: роз’яснення експертів

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Клименко Олександр
Надомна праця: коли використовують і як оформляють (Закінчення)

Як обліковувати робочий час надомника й оплачувати його працю? Як компенсувати його витрати на придбання інструментів, обладнання тощо? Чи існують особливості оформлення трудових книжок надомників? Як визначити тривалість щорічної відпустки надомника? Чи можна звільнити працівника, який працює вдома, за прогул?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Безрук Тетяна
Перевірка якості діяльності посадовців органів місцевого самоврядування: оцінювання та підбиття підсумків роботи

Вимогами законодавства посадові особи місцевого самоврядування один раз на чотири роки підлягають атестації задля оцінювання ділових та професійних якостей, а також кваліфікації. Що важливо знати про оцінювання? Отже, хто його проводить і коли саме, а також — чи всі посадовці підлягають щорічному оцінюванню? Як саме відбувається ця процедура? А оскільки організація щорічного оцінювання покладається на кадрову службу, то важливо дізнатися, які ж у неї обов’язки при цьому. Хто розглядає результати щорічного оцінювання діяльності посадовця та коли їх враховують?

Мартиненко Лариса
Декларація про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру

Актуальна стаття для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які законом зобов’язані декларувати своє майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. Ці особи є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення. Хто саме належить до цих осіб? Які документи потрібні для заповнення декларації? Які строки подання декларації? Як відбувається перевірка та оприлюднення декларацій? Саме для того, щоб забезпечити дотримання єдиного порядку заповнення декларації та усунення помилок, які можуть виникнути при її заповненні та поданні, пропонуємо ознайомитися з матеріалом статті.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Паньків Ярослава
Зміни у сфері праці: що треба знати

З 1 січня 2015 року ціла низка законодавчих актів, якими у своїй роботі керуються працівники кадрових служб, зазнала змін. У статті розглядаються зміни до Кодексу законів про працю, у т. ч. щодо відповідальності за порушення законодавства про працю, права дострокового, за півтора року до досягнення певного віку, виходу на пенсію та ін.

Харечко Ольга
Нове у сфері адміністративної і кримінальної відповідальності: розміри штрафів збільшено

У сфері адміністративної і кримінальної відповідальності відбулися певні зміни. У статті, серед іншого, розглядаються нові види відповідальності за порушення законодавства про працю, а також те, хто має право розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення, складати протоколи тощо.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Бойко Микола
Врегулювання спірного питання щодо внесення запису в трудову книжку працівника

На підприємстві виникло спірне питання: працівник вимагає внести запис до трудової книжки про тимчасову роботу в порядку переведення за іншою посадою. Обидві сторони трудового договору наводять свої аргументи щодо правомірності і неправомірності внесення такого запису до трудової книжки працівника. Допоможемо розібратися у цій проблемі.

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про відшкодування моральної шкоди» від 24 грудня 2014 року

ІЗ ДОСВІДУ ФАХІВЦІВ

Стахів Ольга
Як знайти Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані (досвід кадровика)

Корисним і актуальним досвідом ділиться начальник відділу роботи з персоналом одного з підприємств, якому видали мобілізаційне завдання, а разом з мобілізаційним завданням підприємство отримало право на бронювання військо¬возо¬бо¬в’язаних працівників. Про те, як непросто, зусиллями інтенсивних пошуків, переговорів і листування, їм вдалося реалізувати це право, у чому полягала проблема і як її вдалося вирішити — читайте в матеріалі статті.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • У колективні договори первинних профспілкових організацій Пенсійного фонду України у розділ «Соціальні пільги і гарантії» внесено пункти: «7.3. При потребі скоротити до 1 год. тривалість щоденного робочого часу для працівників, які мають дітей дошкільного віку та школярів початкових класів (із збереженням повної денної заробітної плати). 7.4. Надати право батькам, у яких є діти шкільного віку, під час першого і останнього дзвоника бути присутніми на лінійці в школах (із збереженням повної денної заробітної плати). 7.5. За бажанням працівника в день його народження надавати відгул (із збереженням повної денної заробітної плати)». Органи соціального захисту, які здійснюють повідомну реєстрацію, висловили зауваження до цих пунктів, мотивуючи тим, що для цього нема правових підстав і джерел фінансування, а також зобов’язали вилучити вказані пункти з колективного договору. Чи правомірно це?
  • Депутата сільської ради, що працював землевпорядником у цій раді, обрано секретарем цієї ж ради на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами основного працівника. На сьогодні повноваження закінчилися. Попереднє місце роботи надати неможливо, бо на посаду землевпорядника прийняли іншого працівника на постійній основі. Чи зберігається у цьому разі за депутатом сільської ради середньомісячна заробітна плата на період пошуку роботи (не більше шести місяців), яку він отримував на виборній посаді у сільській раді і яка виплачується з місцевого бюджету?
  • Чи враховувати до стажу для виплати надбавки за вислугу років лікареві за роботу на 0,5 ставки медсестри станції переливання крові у такій ситуації: є запис у трудовій книжці про вступ до навчального закладу у 1999 році та запис про відрахування з інституту у зв’язку із закінченням навчання у 2005-му; з 1 листопада 2002 року до 31 серпня 2004 року до трудової книжки внесено запис про роботу на 0,5 ставки медсестри станції переливання крові?
  • Чи може керівник структурного підрозділу державного закладу охорони здоров’я, крім основної роботи, працювати за сумісництвом ще на двох посадах?
  • Відповідно до пункту 2.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників «Заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу або прийняття студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, на стажування». Чи потрібно стажиста, відповідно до пункту 1.1 Інструкції обов’язково приймати на роботу за трудовим договором?

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Лазоренко Олександр
Дії підприємства у разі отримання від працівника довідки про тимчасову непрацездатність або листка непрацездатності старого зразка

Як бути з довідками про тимчасову непрацездатність та листками непрацездатності старого зразка, які приносять працівники на підприємство? Чи можуть такі документи бути підставою для фінансування? Спробуємо розібратися в цьому питанні. А також з’ясуємо, чому важливо дотримуватися законодавства під час заповнення бланка листка непрацездатності. Крім того, виникають нагальні питання: яких заходів треба вживати, коли у зв’язку із проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей трапляються порушення у заповненні бланків листків непрацездатності, виданих закладами охорони здоров’я зазначених областей. Познайомимося із роз’ясненням Міністерства охорони здоров’я України стосовно цієї ситуації.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

  • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року № 77-VIII
  • Указ Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14 січня 2015 року № 15/2015