...
Реєструйся

Зміст журналу «Довідник кадровика» № 6 — 2015


Вітаю вас, шановні колеги!

На сторінках журналу ви знайдете не лише рекомендації, які стосуються важливих практичних аспектів роботи кадрової служби, а й інформацію щодо прийнятих нових норма­тивних актів. Зазвичай ми розміщуємо їх у рубриках «Моніторинг законодавства», «Правова інформація», «Набули чинності».
Ось і у своїй колонці хочу звернути вашу увагу на ще кілька важливих НПА. Так, законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду»від 9 лютого 2015 року № 2079 уносяться зміни до КЗпП та Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», якими усуваються наявні там розбіжності щодо звільнення працівників, призваних на строкову військову службу (станом на 25 травня п. р. законопроект передано на підпис Президенту України).
Державна фіскальна служба України повідомила, що оскільки Фонд соціального страхування України не є роботодавцем для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, то з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок коштів Фонду, не утримується ЄСВ(лист ДФС від 20 травня 2015 року № 17749/7/99-99-17-03-01-17).
22 травня п. р. набув чинності наказ Міністерства оборони України від 7 травня 2015 року № 200, яким затверджено Інструкцію про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни — учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-від­сотковою знижкою їх вартості.
Слід зауважити, що контроль за видачею вказаних посвідчень проводитиметься не лише при щорічній інвентаризації цих документів, а й у разі зміни відповідальної посадової особи, встановлення фактів втрати бланків посвідчень в установі, а також в інших необхідних випадках.
Передплачуйте журнал, і ви матимете всю потрібну вам інформацію.

З повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

«КАДРОВИК РОКУ’2014»

Вітаємо переможців!

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Звільнення при ліквідації підприємства (зокрема, жінок, що мають дітей віком до трьох, шести років (догляд): поетапна процедура

Що відбувається на підприємстві, коли ухвалюється рішення про його ліквідацію як юридичної особи? Для проведення ліквідаційної процедури призначається ліквідаційна комісія, котра розробляє план заходів щодо проведення ліквідаційної процедури. У цьому плані зазначають конкретні строки їх виконання, виконавців та відповідальних посадових осіб за їх виконання. Цим планом мають передбачатися також заходи щодо звільнення працівників. Виконання цих заходів зазвичай покладається на кадрову службу підприємства. Як вона повинна діяти, дотримуючись визначеного порядку проведення звільнень? Допоможемо виконати зазначену процедуру юридично грамотно. Розглянемо поетапні дії проведення звільнень, пам’ятаючи про особливості звільнення окремих категорій працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Степова Лілія
Прийняття на роботу за конкурсом як підстава звільнення

Які документи має подати працівник на підтвердження перемоги в конкурсі? Як правильно оформити наказ про звільнення у зв’язку з прийняттям на роботу за конкурсом і внести запис до трудової книжки працівника? У який строк має бути проведено повний розрахунок із працівником і видано йому трудову книжку?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Соломонов Станіслав
Атестація управлінського персоналу. Реалізація результатів атестації управлінського персоналу (Закінчення)

Ми вже розглядали два попередніх етапи атестації: підготовчий етап, де наводилася нормативна база та зразки оформлення документів з атестації працівників (управлінського персоналу), і, власне, — проведення атестації. Третій, останній, етап атестації управлінського персоналу — ухвалення та реалізація кадрових рішень за її результатами. На що звертаємо увагу? На законодавчі акти, вимоги яких потрібно враховувати при ухваленні кадрових рішень з атестації, а також на те, які кадрові документи мають бути оформлені за підсумками атестації.

СУДОВА ПРАКТИКА

Григор’єва Лілія
Звільнення працівника у зв’язку з виявленою його невідповідністю займаній посаді або виконуваній роботі (п. 2 ст. 40 КЗпП України) (Продовження)

Атестаційна комісія ухвалила рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі. У якому разі звільнення від роботи через невідповідність займаній посаді вважатиметься незаконним? Адже працівникам гарантовано право оскаржити результати атестації, і, як свідчить судова практика, працівники своїм правом не нехтують.

Постанова Верховного Суду України «Про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі, скасування запису в трудовій книжці та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу» від 11 лютого 2015 року

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Носіков Олександр
HR в агропромисловій сфері

Аграрний сектор України зазнав чималих втрат через військові дії, проте він залишається одним із найпривабливіших для інвесторів. За останні п’ять років інвестиції у вітчизняне сільське господарство суттєво зросли, і, за прогнозами експертів, цей процес триватиме, бо у світі збільшується попит на аграрну продукцію, а відтак і зростають ціни на неї. Водночас існують і деякі загальновиробничі фактори, які стримують розвиток. Назвемо проблему наповнення аграрного виробництва керівними, інженерно-технічними та робітничими кадрами, що є об’єктом діяльності HR-фахівців. Чому ця проблема існує і як її вирішують працівники кадрових служб — дізнайтеся з матеріалу статті.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Науковий співробітник досяг пенсійного віку та звільнився з посади за власним бажанням у зв’язку з виходом на наукову пенсію. Згідно зі статтею 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» при виході на пенсію науковому працівникові видається грошова допомога в розмірі шести посадових окладів з урахуванням надбавок і доплат. При звільненні працівник не написав заяви про виплату цієї допомоги, а подав її лише через три місяці після звільнення. Чи зобов’язана установа виплатити вказану вище грошову допомогу через такий проміжок часу? Чи має строк давності така виплата?
 • Страховий стаж для реалізації норм частини 4 статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначається відповідно до вимог статті 21 цього Закону за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, наданими застрахованою особою у вигляді довідки Пенсійного фонду України. Кому видається інформація про стаж працівника (особисто працівникові чи на запит роботодавця), у якому порядку?
 • Підприємство, яке належить до підприємств зі шкідливими умовами праці, навчає працівників професіям за індивідуальними програмами, на робочих місцях, приймаючи їх на роботу учнями. Багато працівників влаштовується на підприємство, маючи записи в трудовій книжці про те, що вони працювали за відповідною професією і їм було присвоєно певний розряд, однак посвідчення, яке б це підтверджувало, нема. Відділ кадрів змушений приймати таких працівників учнями, хоча ті й мають багаторічний стаж роботи. Чи існують законодавчі документи, які б дали змогу підприємству скоротити період навчання професії або прийняти таких працівників без попереднього навчання?
 • У чому полягає відмінність між звільненням працівника у зв’язку з переведенням на інше підприємство і звільненням із подальшим його працевлаштуванням (одразу)? Чи впливає це на стаж?
 • На підприємстві, яке ліквідовується, працівниці повністю оплатили листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами — з 7 квітня по 10 серпня 2015 року. 5 травня 2015 року працівниця була звільнена з підприємства за власним бажанням (оскільки за усною домовленістю між керівниками її повинні прийняти на роботу на інше підприємство). Яким чином на новому підприємстві можна оформити вагітну жінку на роботу без присутності її на ро¬бочо¬му місці? Як оформлювати її відсутність після народження дитини?
 • Чи можна перевести демобілізованого працівника з посади начальника транспортного відділу на посаду водія, попередивши його за два місяці? Посаду начальника скоротили наказом про зміну структури.

ОПЛАТА ПРАЦІ

Цимбалюк Світлана
Преміювання персоналу на основі системи управління результативністю

Якщо вам треба розробити механізм узгодження заробітної плати з результативністю праці, читайте запропоновану статтю і дізнавайтеся, як забезпечити взаємозв’язок розміру заробітної плати працівників з колективними та індивідуальними результатами праці. Йдеться про преміювання. Пропонуємо ознайомитися з процедурою визначення основних складових системи преміювання на основі системи управління результативністю.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Перехватов Максим
Корпоративна культура: як не допустити деструктивної боротьби за владу

Люди часто прагнуть здобути певну владу не лише над процесами, що відбуваються навколо них, а й над людьми, що їх оточують. У діловому світі таке прагнення людини зазвичай вважається нормальним і природним, а нерідко навіть похвальним і називається «амбіції» чи «цілеспрямованість». Але що робити, коли людина стає одержимою волінням влади й контролю, насолоджується самою можливістю певною мірою впливати на долю інших людей — чи то колег, чи клієнтів?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації» від 18 березня 2015 року № 259-VIII
 • Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 17 лютого 2015 року № 88» від 7 травня 2015 року № 255/2015
 • Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» від 13 березня 2015 року № 333
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо змін, пов’язаних з прийняттям Державного бюджету України на 2015 рік, підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери, індексації грошових доходів населення та інших питань соціального забезпечення» від 19 березня 2015 року № 3791/8/14-15/10
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо надання відпусток за роботу у зонах радіоактивного забруднення» від 23 березня 2015 року № 279/20/112-15
 • Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа [щодо звільнення від оподаткування профспілкових організацій як неприбуткових організацій]» від 31 березня 2015 року № 6696/6/99-99-19-02-02-15
 • Роз’яснення Державної інспекції України з питань праці «Гарантії для працівників, призваних на військову службу під час мобілізації» від 7 квітня 2015 року
 • Роз’яснення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах та на поховання застрахованим особам, переселеним із зони проведення антитерористичної операції» від 10 лютого 2015 року
 • Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо проведення перевірок та прийняття рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій до страхувальників за порушення порядку використання страхових коштів» від 9 квітня 2015 року № 2.4-17-705