Зміст журналу «Довідник кадровика» № 9 — 2015


Вітаю вас, шановні колеги!

Пропонуємо вашій увазі статтю «Угода про Асоціацію з ЄС: на що варто звернути увагу кадровикам». За своїм змістом Угода — достатньо великий і складний документ і начебто безпосередньо не стосується повсякденної роботи кадрових служб, але є в Угоді й такі питання, які можуть зачіпати й роботу кадровиків, особливо тих, які працюють на підприємствах, що здійснюють активну зовнішньоекономічну діяльність.

Зверніть увагу і на матеріал «Мобілізація: збереження робочого місця за працівником-сумісником і допуск до роботи працівника, щодо якого скасовано рішення про мобілізацію». Чи має зберігатися середня заробітна плата і місце роботи за сумісником? Чи компенсуватиметься середній заробіток такому працівникові? Відповіді на ці та інші запитання експерт журналу дає у своєму матеріалі.

Питання організації діловодства на підприємстві чи в установі для кадрової служби мають бути чітко регламентовані, причому бажано, щоб процедура створення ділових документів була прописана у нормативних документах. Саме таким документом стали Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5. Легко розібратися з нововведеннями допоможе матеріал «Коментар до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів».

Про нове у законодавстві можна дізнатися і з матеріалів «З 4 липня 2015 року оплачуємо листки непрацездатності по-новому», «Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: порядок та нюанси оформлення» та ін.

Від імені редакції вітаю вас із Днем незалежності України. Будемо сподіватися, що наші зусилля, спрямовані на зміцнення і розвиток держави, будуть тим внеском у її майбутнє, завдяки якому Україна процвітатиме в колі успішних держав.

Ми працюємо для вас і даємо лише свіжу інформацію!

 

З глибокою повагою,
головний редактор
Ярослава Паньків

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Клименко Олександр
Угода про Асоціацію з ЄС: на що варто звернути увагу кадровикам

В Угоді про Асоціацію України з ЄС детально розглядається широке коло питань політичного й економічного співробітництва між Україною і ЄС, які, на перший погляд, безпосередньо не стосуються повсякденної роботи кадрових служб та інших працівників з управління персоналом в Україні, але є в ній і такі питання, які так чи інакше можуть зачіпати й роботу кадровиків, особливо тих, які працюють на підприємствах, що здійснюють активну зовнішньоекономічну діяльність. На що ж саме в Угоді все-таки варто звернути увагу й кадровикам?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Рожнов Віктор
Особливості і процедура прийняття на роботу громадян з додатковими гарантіями, інвалідів, іноземців, неповнолітніх, сумісників, сезонних і тимчасових працівників

Які документи має подати особа під час працевлаштування? Яким категоріям працівників заборонено встановлювати випробування? Як правильно оформити трудовий договір? У який спосіб можна повідомити територіальні органи Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу?

Постернак Микола
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: порядок та нюанси оформлення

У статті охоплено таке коло питань: хто має право на відпустку для догляду до трьох років та з якого часу її можна оформити; які відбулися зміни в законодавстві 1 липня 2014 року; чи можна працювати на умовах неповного робочого часу в період цієї відпустки; чи можна звільнити працівника, котрий перебуває у вказаній відпустці

Бойко Микола
Зміна назви посади у зв’язку з приведенням її у відповідність до Класифікатора професій

Під час перевірки стану кадрової роботи на підприємстві було виявлено, що найменування деяких посад і професій не відповідають Національному класифікаторові професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та зроблено припис про приведення найменувань посад і професій у відповідність до КП. Тож яким чином слід провести зміну найменувань посад? Чи потрібно попереджати працівників про зміну найменування посади за два місяці? Чи правильно буде наказом про переведення працівників, найменування посад яких потрібно привести у відповідність КП, за їхньою згодою, перевести на посади, найменування яких відповідатимуть КП?

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Інформація щодо особливостей застосування антикорупційного законодавства в частині проведення спеціальної перевірки

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Коновалова Олена
Мобілізація: збереження робочого місця за працівником-сумісником і допуск до роботи працівника, щодо якого скасовано рішення про мобілізацію

Працівникові, який працює за сумісництвом, за основним місцем роботи прийшло повідомлення про призив на військову службу за частковою мобілізацією. Чи зберігається середня заробітна плата і місце роботи працівника за сумісництвом? Чи може бути підставою для наказу копія повістки з військкомату, засвідчена відділом кадрів з основного місця роботи? Чи може підприємство розраховувати на виплату компенсації середнього заробітку працівника? Чи мають поновити на роботі працівника у зв’язку із скасуванням призову на строкову військову службу? Чи зобов’язане підприємство оплатити листок непрацездатності призваного, але не мобілізованого працівника за дні прогулу?

СУДОВА ПРАКТИКА

Григор’єва Лілія
Звільнення працівника у зв’язку з виявленою його невідповідністю займаній посаді або виконуваній роботі (п. 2 ст. 40 КЗпП України)
Невідповідність працівника виконуваній роботі за станом здоров’я

Стан здоров’я може бути причиною звільнення працівника на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП України, якщо настала стійка втрата працездатності, яка перешкоджає виконанню цієї роботи. Чи під час такого звільнення дотримано усіх норм законодавства? Скажімо, тимчасова втрата працездатності не може бути підставою для звільнення працівника згідно з пунктом 2 статті 40 КЗпП, а лише стійка втрата працездатності. Якщо тимчасову працездатність встановлює лікар або лікарська комісія, то експертизу тривалої або стійкої втрати працездатності здійснюють медико-соціальні експертизи, які встановлюють ступінь і причину інвалідності, визначають для інвалідів роботи й професії, доступні їм за станом здоров’я, перевіряють правильність використання праці інвалідів згідно з висновком експертної комісії й сприяють відновленню працездатності інвалідів. Які буває на практиці не дотримуються на підприємстві усіх норм і що бере до уваги суд, коли розглядає такі справи?

Постанова Верховного Суду України «Про стягнення невиплачених при звільненні коштів та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні» від 24 червня 2015 року

ДІЛОВОДСТВО

Загорецька Олена
Коментар до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів

У сфері діловодства й архівної справи відбулася визначна подія — 10 липня 2015 року набув чинності важливий нормативно-правовий акт — Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5. Важливість означеної події полягає у тому, що Правила — перший в Україні нормативно-правовий акт, що встановлює єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування в установах незалежно від форм власності, тобто вони є обов’язковим для виконання усіма без винятку юридичними особами

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Визначення тривалості щорічної відпустки організатора культурно-дозвіллєвої діяльності сільськогосподарського підприємства
 • Про оплату праці викладача психоло
 • Про подання декларацій директорами загальноосвітніх шкіл та завідувачами дошкільних навчальних закладів
 • Про атестацію організатора культурно-дозвіллєвої діяльності?
 • Чи потрібно проводити конкурс у разі повторного укладення строкового трудового договору з науковим працівником?

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Постернак Микола
З 4 липня 2015 року оплачуємо листки непрацездатності по-новому

Що має знати роботодавець про новації, внесені до порядку розрахунку соціальних виплат? Важливо знати, з якої дати й на підставі чого соціальні виплати розраховуються по-новому; до яких страхових випадків слід застосовувати новий порядок розрахунку соціальних виплат; чи змінився порядок визначення розміру середньоденного заробітку найманим працівникам, що працюють за сумісництвом

ОХОРОНА ПРАЦІ

Лисюк Микола
Безпечні умови праці при підвищеній температурі

Який мікроклімат уважається нагрівальним і як він впливає на організм людини? Яких заходів уживають для профілактики перегрівання? Яких санітарних правил потрібно дотримуватися для забезпечення комфортного перебування працівника на робочому місці?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту» від 8 липня 2015 року № 469
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції» від 22 липня 2015 року № 522
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України» від 29 липня 2015 року № 528
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 29 липня 2015 року № 529
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 29 липня 2015 року № 542
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 3 серпня 2015 року № 545
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо працівників, призваних на військову службу» від 10 червня 2015 року № 231/06/186-15
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Про застосування дисциплінарних стягнень до працівників за прогул без поважних причин» від 16 липня 2015 року № 302/06/186-15
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік» від 20 липня 2015 року № 10846/0/14-15/13