Керівник йде у відпустку. Хто має право підписувати документи у цей час?


Аналогічні питання виникають також під час відпустки головного бухгалтера. Тому розглянемо ці питання одночасно відносно двох посадовців підприємства, які підписують розпорядчі документі (наказі, розпорядження, банківські, фінансові документи): керівника та головного бухгалтера.

Відпустка є формою відпочинку, гарантованою усім працівникам статтею 45 Конституції України. В преамбулі Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — № 504) зазначено, що відпустка надається працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

У період відпустки працівник не несе обов’язку виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, і підлягати внутрішньому трудовому розпорядку.

Відтак працівник має бути увільненим від виконання повноважень за посадою на час відпустки, дисциплінарне стягнення не застосовується при перебуванні працівника у відпустці.

Адже фактично робота під час відпустки (у тому числі й підписання документів) суперечить суті самого поняття «відпустка».

Тобто працівники, які перебувають у відпустці чи на лікарняному, у розумінні трудового законодавства не можуть вважатися такими, що виконують в цей період роботу, обумовлену трудовим договором.

В нагоді може статися лист Міністерства соціальної політики України від 17 жовтня 2016 року № 376/06/186-16, в якому наголошено на неможливості виконання керівником (головним бухгалтером) посадових обов’язків у період відпустки.

Доцільно питання про призначення тимчасово виконуючих обов’язки врегулювати завчасно. Адже директор і бухгалтер можуть бути відсутні не тільки в період відпустки, але й, наприклад, у зв’язку з відрядженням.

Зазвичай найчастіше обов’язки директора/головбуха виконують їх заступники, якщо заступника немає — керівник структурного підрозділу (заступник головбуха, рядовий бухгалтер) тощо.

Читайте також: PRIME-ТЕМА  №8, 2020  «Соціальна та «несоціальна» відпустка: особливості надання» Вікторія Ліпчанська

З метою уникнення можливих негативних наслідків до штату підприємства можна ввести посади, наприклад заступника керівника, обіймаючи яку працівники виконуватимуть обов’язки керівника (головного бухгалтера) у разі тимчасової відсутності останніх.

Спростить ситуацію, якщо питання призначення виконуючих обов’язки директора (головного бухгалтера) будуть прописані у посадових інструкціях працівників, які будуть тимчасово заміняти.

Виконання обов’язків керівника (головного бухгалтера) під час відпустки може здійснюватися шляхом:

  • відкликання працівника з відпустки у встановленому порядку;

При цьому законодавством визначено вичерпні випадки, коли допускається відкликання: згідно із частиною восьмою статті 79 КзПП відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства. Тобто приклад, який ми розглядаємо — знаходження у відпустці, не підпадає під ці обставини.

  • передачі повноважень (у тому числі права підпису) іншому працівнику.

Треба зазначити, що водночас Міністерство соціальної політики України в листі від 21 липня 2011 року № 590/13/84-11 указує, що виконання службових обов’язків за більш відповідальною посадою за тимчасово відсутнього працівника, коли це пов’язано з розпорядчими функціями, є тимчасовим заступництвом.

Підприємство може самостійно визначати, який варіант оформлення тимчасово виконуючого обов’язки директора/головбуха вибрати в такому випадку. Адже із цього приводу чинне законодавство обмежень не встановлює.

Оформити тимчасового наступника директора/головбуха можна шляхом:

  • тимчасового заступництва (заміщення). Працівник звільняється від своєї основної роботи й виконує виключно обов’язки директора/головбуха;
  • виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. У такому випадку працівник буде виконувати обов’язки директора/головбуха без звільнення від своєї основної роботи (ст. 105 КЗпП).

Порядок оформлення та оплати тимчасового замісництва регламентується роз’ясненням Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок виплати тимчасового заступництва» від 29 грудня 1965 року № 30/39

Виконання обов’язків іншого працівника у табелі обліку робочого часу виконання окремо не відображається, так як це відбувається протягом робочого часу поряд із виконанням основних обов’язків працівника. Окремий наказ керівника на припинення виконання функцій відсутнього працівника також оформляти не треба.