...
Реєструйся

Колективний договір: від переговорів до контролю за виконанням (видання від журналу)


У посібнику ви знайдете не лише теоретичні матеріали, а й зразки документів, які потрібно розробити на всіх стадіях укладання колективних договорів. Серед іншого до вашої уваги — приклад тексту колективного договору й додатків до нього, а також актуальні запитання та поради щодо колективного договору.

Колективний договір укладається на підприємствах будь-якої форми власності, що використовують найману працю та мають право юридичної особи, і є обов’язковим до виконання.

Укладання колективного договору надає роботодавцеві змогу:

 • по-перше, забезпечити додержання норм трудового законодавства;
 • по-друге, уникнути притягнення до відповідальності (адміністративної, кримінальної) за його порушення;
 • по-третє, убезпечити себе від безпідставних вимог працівників щодо надання пільг і матеріальних благ, не передбачених колективним договором.

У посібнику містяться актуальні запитання та поради щодо колективного договору, на кшталт:

 • Які співвідношення законодавства й колективного договору, трудового договору?
 • Якою має бути процедура проведення колективних переговорів, що передують укладанню колективного договору?
 • Ким визначається зміст колективного договору?
 • Коли розпочинається та закінчується дія колективного договору?
 • Якими мають бути структура та зміст колективного договору?
 • Якою є процедура внесення змін до колективного договору?
 • Чи діє колективний договір, який не пройшов повідомної реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування?
 • Як пролонгувати дію колективного договору?
 • На кого поширюється дія колективного договору на підприємстві?
 • Чи є відповідальність за відсутність колективного договору на підприємстві?
 • До якої відповідальності буде притягнено власника або уповноважений ним орган підприємства, установи, організації за ухилення від укладання колективного договору або за його порушення?
 • Хто та в які строки звітує про виконання умов колективного договору?
 • Як норми колективного договору діятимуть у разі ліквідації чи реорганізації підприємства?
 • Коли умови колективного договору є недійсними?

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми