...
Реєструйся

Коли строковий трудовий договір трансформується в договір, укладений на невизначений строк


Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання чи інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Укладення строкового трудового договору на період воєнного стану — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Крім того, відповідно до вимог статті 39-1 КЗпП, якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 статті 23 КЗпП) трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Таким чином, трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.

Якщо сторони при переукладенні контракту серед підстав його розірвання вказали закінчення строку, враховуючи, що працівник належним чином інформований про умови укладеного договору, контракт розглядається як встановлене законом виключення з правила частини другої статті 39-1 КЗпП (постанова Верховного Суду України від 14 червня 2022 року у справі №330/1170/19-ц).

Деякі особливості укладення строкового трудового договору читайте у спецвипуску від журналу «КАДРОВИК.UA»

Водночас варто зазначити, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

 

Укладення строкових трудових договорів із працівниками, зайнятими на тимчасових і сезонних роботах читайте у спецвипуску від журналу «КАДРОВИК.UA»

Джерело: Центральний регіон інспекційної діяльності у Дніпропетровській області

Строкові трудові договори. Спецвипуск №4′ 2022

Матеріали до теми


Чи правомірне скасування додаткових та компенсаційних виплат, передбачених колективним договором, під час дії воєнного стану?
Відповідно до статті 13 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) зміст колективного договору визначається сторонами в межах ...