...
Реєструйся

Періоди роботи на посадах викладача та концертмейстера в музичній школі зараховуються до стажу педагогічної роботи


СИТУАЦІЯ

Працівник працював викладачем при відділі культури й туризму, а не при відділі освіти. Чи зараховується такий стаж викладацької роботи для визначення розміру надбавки за вислугу років?

 

Докладно про ситуацію. Працівниця — зовнішній сумісник працює вихователем. При цьому має не педагогічну, а музичну освіту. З 20 листопада 1989 року до 20 серпня 2003 року вона працювала на посадах педагога та концертмейстера в дитячій музичній школі при відділі культури м. Ташкента. З 1 жовтня 2003 року і до сьогодні працює на посаді викладача дитячої музичної школи при відділі культури та туризму м. Одеси (основне місце роботи). Чи зараховується такий стаж викладацької роботи для визначення розміру надбавки за вислугу років на роботі за сумісництвом, адже працівниця пропрацювала викладачем при відділі культури й туризму, а не при відділі освіти?

РІШЕННЯ

Так, зараховується.

Відповідно до пункту 1 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78 (далі — Порядок № 78), педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів освіти виплачуються надбавки за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах:

  • понад 3 роки — 10 %;
  • понад 10 років — 20 %;
  • понад 20 років — 30 %.

Отже, основним критерієм установлення та виплати надбавки за вислугу років є стаж педагогічної роботи. Рівень освіти, напрям підготовки, спеціальність тощо не впливають на ухвалення рішення про виплату надбавки за вислугу років.

 

Читайте також: Про особливості зарахування стажу

Відповідно до пункту 2 Порядку № 78, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963. Серед посад педагогічних працівників, передбачених абзацом третім цього Переліку, є посади викладачів усіх спеціальностей та посада концертмейстера. Отже, періоди роботи на посадах викладача та концертмейстера зараховуються до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років.

Згідно з частиною 3 статті 12 Закону України від 22 червня 2000 року № 1841-III «Про позашкільну освіту», заклади позашкільної освіти можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, малих академій мистецтв (народних ремесел), малих академій наук, мистецьких шкіл, спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів осіб з інвалідністю, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій, галерей, бюро, оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну освіту.

Таким чином, музичні школи належать до позашкільних закладів освіти і час роботи на посадах педагогічних працівників у цих закладах освіти зараховується до стажу педагогічної роботи.

Читайте також: Внесення до трудової книжки запису про стажування здобувача освіти

Також звертаємо увагу, що, відповідно до пункту 4 Порядку № 78, працівникам підприємств, установ, організацій, які, крім основної роботи, займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менш ніж 180 год. на навчальний рік (або працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менш ніж на 0,25 посадового окладу/ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота.

Читайте також: Про врегулювання питання пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України

Що ж стосується роботи за межами України, то, відповідно до пункту 3 Порядку № 78, час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України зараховується до стажу педагогічної роботи, якщо міжнародними угодами (договорами) передбачено зарахування роботи до стажу, потрібного для призначення трудових пенсій. Україна підписала Угоду про гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року, до якої приєдналися також Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан.

Отже, стаж роботи в музичній школі м. Ташкента (Узбекистан) зараховується до стажу педагогічної роботи.

Відповідно до пункту 6 Порядку № 78, основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з  реєстру застрахованих осіб  Державного реєстру загальнообов’язкового  державного соціального страхування та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

 

Добровільні виплати мобілізованим працівникам: як рахувати стаж — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Варто зазначити, що, згідно з пунктом 8 Порядку № 78, у разі, коли педагогічні та науково-педагогічні працівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

Отже, якщо працівник працює за сумісництвом, надбавка за вислугу років має виплачуватися пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

СУМІСНИЦТВО: НОВІТНІ РЕАЛІЇ спецвипуск № 1, 2023 від журналу «КАДРОВИК.UA»

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Карина Снісар
Карина Снісар
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA», головний редактор системи «КАДРИ.UA»

Матеріали до теми