Передплати журнал

Зміст журналу «Кадрова практика» № 10, 2013


Неможливо знати все на світі. Навіть досвідчені фахівці інколи стикаються з питаннями, які до того ніколи не траплялися у їх практичній діяльності. Але, як кажуть: «Юрист не повинен знати все. Він має знати, де знайти!» Цей вислів можна застосувати і до працівників кадрової служби. І ми сподіваємося, що ви завжди знаходите відповіді на свої запитання на сторінках нашого журналу та маєте надійного помічника у вирішенні складних ситуацій.

До вашої уваги у цьому номері журналу стаття «Межі матеріальної відповідальності», з якої можна дізнатися, у яких випадках працівники притягуються до підвищеної матеріальної відповідальності та як визначається розмір заподіяної шкоди. Усі аспекти відпусток без збереження заробітної плати розкриє автор статті «Надання відпусток без збереження заробітної плати».

Шановні читачі, якщо у вас є запитання до експертів журналу або пропозиції до редакції щодо його вдосконалення, надсилайте їх електронною поштою: kadr_praktyka@mediapro.com.ua. Ми завжди відкриті для спілкування з вами.

Звертаємо увагу, що триває передплата унікального щомісячного журналу кадрових рішень «Кадрова практика» на ІІ півріччя 2013 рік. Зручніше це робити через редакцію, адже у нас найнижча ціна.

З глибокою повагою Редакція журналу

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ПРАВО

Бойко Микола
Межі матеріальної відповідальності працівників (Закінчення)

У попередніх номерах журналу ми розглянули обмежену і повну матеріальну відповідальність. Ще одним різновидом матеріальної відповідальності є підвищена матеріальна відповідальність. У яких випадках вона настає? Якими нормами регулюється її застосування? Як визначити розмір шкоди, заподіяної працівником підприємству?

Мєдвєдєва Таїсія
Надання відпусток без збереження заробітної плати

Державні гарантії права працівників на відпустки, зокрема відпустки без збереження заробітної плати, встановлені Законом України «Про відпустки». Статтею 25 цього Закону встановлені категорії працівників, яким в обов’язковому порядку за їх бажанням надається відпустка без збереження заробітної плати, та її тривалість. Також в законодавстві України існують інші законодавчі акти, на підставі яких працівник може отримати відпустку без збереження заробітної плати.
Відпустка без збереження заробітної плати має бути своєчасно оформлена наказом роботодавця на підставі заяви працівника і представлених ним підтвердних документів. Зразки заяви і наказу наводяться в статті.
При наданні відпустки без збереження заробітної плати законодавством встановлені певні гарантії працівникові, зокрема, збереження заробітної плати і включення періоду перебування у такі відпустці до страхового стажу.

ШКОЛА КАДРОВИКА І БУХГАЛТЕРА

Хамайдюк Ольга
Повістка як підстава невиходу на роботу (Закінчення)

У цьому номері журналу продовжується публікація статті про дії роботодавця у разі виклику працівника до органу державної влади по повістці або в інший спосіб та розглядаються джерела відшкодування йому заробітної плати у різноманітних випадках, зокрема, у разі виклику працівника як учасника кримінального провадження до суду. Крім того, працівника можуть викликати й до інших органів державної влади, як от до прокуратури, міліції чи військового комісаріату. Обов’язком працівника є з’явитися на виклик, обов’язком роботодавця — відпустити працівника з роботи.
Роботодавець має відповідно до законодавства оформити відсутність працівника на роботі (видати наказ, заповнити табель обліку робочого часу), розрахувати та виплатити середню заробітну плату. Якщо заробітну плату працівникові розраховує та відшкодовує орган, що здійснив виклик, роботодавець повинен видати йому відповідну довідку.
Наводяться зразки документального підтвердження явки працівників до органів державної влади (повістки, якою працівники викликаються до суду в кримінальному провадженні, та довідки), а також зразок наказу про надання вільного від роботи часу.

Носіков Олександр
Професіограма:

Професіограма «Адвокат»
Професіограма «Акушерка»

Професіограми «Адвокат» і «Акушерка» містять короткий опис цих професій, зміст роботи, вимоги, які висуваються до знань і умінь працівників. У професіограмах наводяться особисті якості, які мають бути в адвоката й акушерки, умови їх роботи, кваліфікаційні вимоги до професій, затребуваність на ринку праці, рівень заробітної плати, кар’єрні перспективи. Крім того, міститься інформація щодо кодування цих професій за Національними класифікаторами України: «Класифікатором професій» і «Класифікацією видів економічної діяльності».

ЗРАЗКОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Клименко Олександр
Вимоги до посади в іноземній компанії: адаптація до законодавства України

При створенні спільних підприємств з іноземними інвестиціями або філій іноземних компаній у працівників кадрової служби виникають питання про дотримання стандартів материнської компанії при перекладі назв посад та обов’язків з англійської мови на українську та їх адаптацію до нормативно-правових актів з трудового законодавства України. Зокрема, у статті йдеться про відповідність назви посади працівника, який фактично буде працюватифінансовим контролером, Національному класифікатору України. Автор з посиланням на Міжнародну стандартну класифікацію професій 1988 року ІSCO–88 рекомендує класифікувати посаду відповідно до тих завдань та обов’язків, які займають більшу частку робочого часу працівника.

КАДРОВІ РІШЕННЯ У ЗРАЗКАХ

Надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку

Працівниці підприємства можуть перебувати у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустках для догляду за дитиною, деякі при цьому бажають продовжити працювати на умовах неповного робочого часу, а дехто має намір продовжити перебування у відпустці для догляду за дитиною.
Пропонуємо розглянути покрокові дії кадрової служби у ситуаціях, коли жінкам надаються такі відпустки.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Єременко Ірина
Оплата листків непрацездатності працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Автор висвітлює законодавчі норми, які регулюють матеріальне забезпечення працівників у зв’язку з втратою заробітної плати внаслідок тимчасової втрати працездатності, зокрема постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Застрахованим особам, віднесеним до категорій 1–4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, оплата листка непрацездатності здійснюється в розмірі 100 % їх середньої заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу. Однак ця пільга надається не всім особам, віднесеним до зазначених категорій. Автор детально розповідає про фактори, які впливають на надання цієї пільги, і джерела її фінансування. Також розглядаються джерела відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою таким працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності понад установлені законодавством розміри.
Крім того, у статті висвітлюється питання щодо оплати листка непрацездатності в період додаткової відпустки особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ПЕНСІЇ ТА ПІЛЬГИ

Рябоконь Сергій
Надання щорічних додаткових відпусток деяким категоріям працівників

Лікар, який працює 6 років на посаді лікаря станції швидкої та невідкладної медичної допомоги у приватному закладі (ТОВ «Медичний центр»), хоче працювати у комунальному медичному закладі. Чи зараховується цей стаж для отримання надбавки за тривалість безперервної роботи згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 5 жовтня 2005 року № 308/519?

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Хоромська Тетяна

Чи мають право на пенсію за віком на пільгових умовах та інші пільги і компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці працівники, назви професій яких утворено за допомогою похідних слів (наприклад, «Провідний маркшейдер»)?

Працівник працює шеф-кухарем психоневрологічного інтернату. Чи має він право на щорічну додаткову відпустку? Чи мають право на таку відпустку кухарі та кухонні робітники інтернату?

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про стягнення невиплаченої допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 11 червня 2013 року

АКТУАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо поділу відпусток на частини» від 5 липня 2013 року № 290/13/116-13

Лист Міністерства соціальної політики України, Державного центру зайнятості «Про компенсацію за створення нових місць» від 20 червня 2013 року № Д4-01-3626/0/6-13

Лист Міністерства доходів і зборів України «Про необов’язковість видачі авансу та звітування за витраченими власними коштами» від 3 липня 2013 року № 6091/6/99-99-22-02-04-15/169

Лист Пенсійного фонду України «Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами» від 24 липня 2013 року № 19298/03-20

Лист Державної служби України з питань захисту персональних даних «Щодо розширення переліку правових підстав для обробки персональних даних» від 17 липня 2013 року № 10/1892-13

Лист Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України «Щодо тривалості щорічної основної відпустки керівника гуртка дошкільного навчального закладу» від 20 червня 2013 року № 02-8/388 (Витяг)

ПАМ’ЯТКА КАДРОВИКА

ПЕРЕВІР СЕБЕ. ТЕСТИ

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ