Зміст журналу “Кадрова практика” №4, 2013


 

Доброго дня, любі читачі!

Дуже важливо, щоб у житті все було вчасно. Особливо, коли це стосується пошуку рішення у складній ситуації. Здається, ви все спробували, використали всі варіанти, але так і не визначилися зі шляхами розв’язання складного завдання. У такому випадку доречною буде професійна порада або практична допомога фахівця.
На сторінках журналу ми наводимо приклади роз­в’язання різних ситуацій з кадрової практики, а також намагаємося заздалегідь висвітлити теми, які можуть бути корисними вам найближчим часом. Так, стаття «Трудові відносини із сезонними працівниками» стане в пригоді роботодавцям, які мають намір прийняти на роботу таких працівників. Автори статей «Укладання трудового договору в письмовій фірмі» та «Складаємо та оформлюємо телефонограму» поділяться з вами своїм практичним досвідом оформлення кадрових і службових документів. Зі статті «Новачки в колективі. Проблеми адаптації» дізнаєтесь, як зробити більш зручним перебування в колективі нового працівника.
Шановні читачі, ми завжди відкриті для спілкування і налаштовані на діалог з вами, тож надсилайте свої запитання і пропозиції електронною поштою: kadr_praktyka@mediapro.com.ua.
Звертаємо увагу, що розпочалася передплата унікального щомісячного журналу кадрових рішень «Кадрова практика» на друге півріччя 2013 року. Зручніше це робити через редакцію, адже у нас найнижча ціна.

З глибокою повагою                                                                                                              Редакція журналу

 

Зміст № 4, 2013

 

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ПРАВО

Бойко Микола
Звільнення у зв’язку з переходом на виборну посаду (Закінчення)
Працівника обрано на виборну посаду. Чи зобов’язаний роботодавець звільнити працівника у строк, про який він просить? Чи передбачено законодавством погодження питання про перехід працівника на виборну посаду з керівниками підприємств? Що буде підставою для звільнення? Як правильно оформити наказ про звільнення і внести запис до трудової книжки працівника?

Слєпченко Олександр
Трудові відносини із сезонними працівниками
Деякі роботи (наприклад, лісокультурні, добування та сушіння торфу, в овочівництві, садівництві, пов’язані із санаторно-курортним обслуговуванням хворих тощо) внаслідок природних і кліматичних умов можуть виконуватися не цілий рік, а протягом сезону. Як оформити трудові відносини з працівниками, зайнятими на таких роботах? Чи надається їм відпустка? Чи вноситься запис про сезонну роботу до трудової книжки працівника?

ШКОЛА КАДРОВИКА І БУХГАЛТЕРА

Мєдвєдєва Таїсія
Створення підрозділу управління персоналом «з нуля»
У роботодавця виникла потреба у створенні підрозділу управління персоналом. З чого потрібно починати? У статті наголошується на важливій ролі, яку відіграє підрозділ управління персоналом в ефективній роботі підприємства. Тому при створенні такого підрозділу важливо врахувати всі фактори, які впливатимуть на його продуктивну роботу. На думку автора, для успішної роботи працівникові, відповідальному за створення нового підрозділу, доцільно починати роботу з обговорення функцій, обов’язків, відповідальності підрозділу з керівником підприємства. Автор знайомить читачів з функціями, які може виконувати підрозділ управління персоналом залежно від особливостей підприємства і напряму його діяльності; факторами, що впливають на структуру і функції кадрової служби; законодавчими нормативами чисельності працівників цієї служби. Вибір назви підрозділу залежить від обсягу робіт щодо обліку, добору, навчання персоналу тощо. У статті крок за кроком розповідається про створення нового підрозділу управління персоналом. Значне місце посідають питання прийняття та передання раніше створених на підприємстві документів з кадрової роботи, а також взаємодії новоствореного підрозділу з іншими підрозділами підприємства. Автор наводить зразки наказів про створення підрозділу управління персоналом, про приймання-передавання кадрової документації та зразок акта про приймання-передавання цієї документації.

Звірич Лариса
Відпочинок працівника (обідні перерви, щоденний і щотижневий відпочинок, свята)
Як роботодавець має реалізувати право працівників на відпочинок? На практиці часто виникають запитання, як діяти, коли через умови виробництва на підприємстві не можна встановити перерви для відпочинку і харчування, чи обов’язково вихідним днем має бути неділя, яким категоріям працівників можуть встановлюватися перерви санітарно-оздоровчого призначення, як оформити надання вихідних днів для святкування релігійних неправославних свят.

ЗРАЗКОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Загорецька Олена
Складаємо та оформлюємо телефонограму
У разі необхідності оперативно направити до підвідомчої установи (філії або відділення) термінове розпорядження або оповістити адресата про щось (ділову нараду, зустріч, засідання, збори, зміну в запланованому заході тощо) складають телефонограму. Вона має бути оформлена на відповідному бланку і мати реквізити, визначені нормативними актами з діловодства. Текст телеграми повинен бути лаконічним, чітким, стислим. У статті наводяться послідовність передання телефонограми та зразки різних за змістом телефонограм. Про передавання-приймання цього виду документів роблять відповідний запис у журналі реєстрації телефонограм. Бланк з текстом телефонограми підшивають до відповідної справи.
Одразу після оформлення прийнятої телефонограми, її передають на ознайомлення посадовій особі, на ім’я якої вона адресована (як правило, керівникові або одному з його заступників). Копії розглянутих керівництвом телефонограми подаються згідно з резолюціями у відповідні структурні підрозділи на виконання.

Голубєва Ірина
Укладання трудового договору в письмовій формі
Трудові відносини між працівником і роботодавцем починаються з укладення трудового договору. У випадках, визначених законодавством, такий договір має укладатися у письмовій формі. Нормативно-правовими актами затверджено лише кілька типових форм трудових договорів, які мають використовуватися при укладенні письмових договорів з відповідною категорією працівників. У інших випадках не існує загальної універсальної типової форми трудового договору, тому роботодавцеві доцільно вивчити зазначені законодавчі акти і на їх основі розробити свою форму трудового договору. Автор наводить основні розділи, які обов’язково мають бути в письмовому трудовому договорі; перелік документів, потрібних для укладення цього договору та внесення в нього даних про роботодавця і працівника. Крім того, він розповідає про оформлення кадрових документів: наказу, трудової книжки, особової картки працівника. У статті наводяться зразки письмового строкового трудового договору, наказу про прийняття на роботу і відповідного запису в трудовій книжці працівника.

КАЛЕНДАР ПАМ’ЯТНИХ ДАТ

Лихотоп Ростислав
Національні та міжнародні державні, святкові, професійні та пам’ятні дні. Травень-2013

PRO-ПЕРСОНАЛ

Максименко Тетяна
Новачки в колективі. Проблеми адаптації
Автор висвітлює актуальну проблему адаптації новачків у колективі. З урахуванням досвіду роботи він детально розповідає про кроки, які має зробити керівництво, щоб полегшити цей складний процес. У статті йдеться про оцінку знань, установок та навичок працівника; визначення стратегії компенсації можливих недоліків у знаннях, установках чи навичках працівника, необхідних для виконання поставлених завдань; розроблення плану адаптації; ознайомлення новачка з основними нормами і правилами організації; обговорення разом з ним посадових обов’язків і призначення наставника. Для успішної адаптації новачка автор пропонує визначити новому працівникові завдання, які він повинен виконати в перший день, у перший і другий тижні роботи. Програма адаптації, розроблена з урахуванням особистих особливостей працівника, зможе допомогти запобігти проблемам ще до їх виникнення та швидше адаптуватися новачкові на новому робочому місці.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Васильова Зоя

– Чи може працівник працювати на посаді головного бухгалтера, якщо він не має вищої освіти, але має досвід роботи?

– Чи має право працівник працювати на кількох підприємствах? Які роботи не вважаються сумісництвом?

– Чи існує заборона (обмеження) на роботу за сумісництвом?

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про стягнення невиплаченої заробітної плати особі, яка проживає й працює на території гірського населеного пункту» від 6 лютого 2013 року (Витяг)

АКТУАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 13 березня 2013 року № 153

– Лист Державної реєстраційної служби України «Щодо надання роз’яснення стосовно порядку засвідчення копій документів» від 7 лютого 2013 року № 43-06-15-13

– Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України «Щодо складання актів за формами Н-5 і Н-1 російською мовою» від 22 лютого 2013 року № 1852/0/5.2-9.1-9/6/13

ПЕРЕВІР СЕБЕ. ТЕСТИ

ПАМ’ЯТКА КАДРОВИКА

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ